Newsletter legislativ 1 iulie 2016

 NEWSLETTER LEGISLATIV

 

Cuprinde:

 

 

  • Ordonanta de urgenta nr. 26/2016
  • Hotararea nr. 449/2016
  • Ordinul nr. 1099/2016
  • Ordinul comun nr. 936/448/2016
  • Ordonanta de urgenta nr. 20/2016

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 26/2016

Ordonanta de urgenta nr. 26 din 28.06.2016, publicata in MO Partea I nr. 486 din 29.06.2016, pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

Un aspect important introdus de prezenta Ordonanta de urgenta statueaza faptul ca pentru familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei, ale caror drepturi au fost suspendate incepand cu luna aprilie 2016 ca urmare a neachitarii obligatiilor legale fata de bugetul local, pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, plata acestora se reia din oficiu, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Hotararea nr. 449/2016

Hotararea nr. 449 din 22.06.2016, publicata in MO Partea I nr. 473 din 24.06.2016, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011

Incepem prin a mentiona ca persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara. Astfel, se elimina optiunea concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an.

Indemnizatia lunara prevazuta mai sus se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata.

Constituirea perioadei mentionate mai sus, se stabileste, dupa cum urmeaza:

a)     din 12 luni consecutive, in cazul in care in aceasta perioada se realizeaza fara intrerupere venituri supuse impozitului si/sau se inregistreaza una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta;

b)    din 12 luni succesive, in care sunt indeplinite conditiile de acordare, in cazul in care in perioada de 2 ani realizarea veniturilor supuse impozitului si/sau inregistrarea uneia sau mai multora dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta s-au produs cu intreuperi.

In ceea ce priveste stimulentul de insertie se mentioneaza ca in situatia in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap (incluzand si perioada prevazuta la art. 11 alin. (2) din ordonanta de urgenta) stimulentul de insertie se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap.

Reamintim ca stimulentul de insertie este in cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta  (cuantumul minim fiind de 85% din salariul minim brut pe tara garantat in plata). Rezulta ca stimulentul de insertie este in cuantum de 531.25 lei.

In final, precizam ca indemnizatiei aferenta concediului pentru cresterea copilului nu poate fi cumulata cu stimulentul de insertie.


Ordinul nr. 1099/2016

Ordinul nr. 1099 din 23.06.2016, publicat in MO Partea I nr. 474 din 24.06.2016, privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

1) In aplicarea prevederilor art. III din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, beneficiaza de prelungirea sau, dupa caz, reluarea perioadei de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului persoanele care au in ingrijire copii sub varsta de 2 ani, care au beneficiat sau beneficiaza pentru acesta/acestia de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in baza art. 2 alin. (1) lit.a) din ordonanta de urgenta, inainte de modificarile aduse de Legea 66/2016.

2) Pentru persoanele prevazute mai sus, prelungirea, respectiv reluarea concediului si plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se fac pe baza de cerere insotita de acte doveditoare privind suspendarea realizarii de venituri supuse impozitului. Modelul cererii este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele Instructiuni.

3) Pentru persoanele care se afla in concediul pentru cresterea copilului pana la varsta de 1 an si plata indemnizatiei lunare aferente, pentru prelungirea acordarii drepturilor, cererea prevazuta anterior se depune cu cel putin 30 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an, dar nu mai devreme de 1 iulie 2016.

4) Pentru persoanele prevazute la punctul 1 care, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 66/2016, se afla in plata stimulentului de insertie, in concediul fara plata prevazut de art. 6 din Ordonanta de urgenta sau in una dintre situatiile prevazute de art.11 alin. (2) din acelasi act normativ, reluarea drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului se face incepand cu drepturile lunii iulie 2016, daca cererea prevazuta la punctul 2 de mai sus, se depune pana la data de 1 august 2016 inclusiv.

5) Pentru persoanele prevazute la punctul 1 de mai sus ai caror copii implinesc varsta de 1 an in cursul lunii iulie 2016, prelungirea/reluarea drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului se face incepand cu data la care copilul implineste varsta de 1 an, daca cererea este depusa pana la data de 1 august 2016 inclusiv.

Un alt aspect prevazut de prezentele Instructiuni priveste recalcularea cuantumului indemnizatiilor.

 

Ordinul comun nr. 936/448/2016

Ordinul nr. 936 din 12.05.2016 al Ministerului Muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si Ordinul nr. 448 din 23.05.2016 al Institutului National de Statistica, publicate in MO Partea I nr. 421 din 03.06.2016, privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856/2011.

 
Ordonanta de urgenta nr. 20/2016

Ordonanta de urgenta nr. 20 din 08.06.2016, publicata in MO Partea I nr. 434 din 09.06.2016, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.