Newsletter legislativ 25 septembrie 2013

Cuprinde:

• Hotararea nr. 274/2013
• Ordinul nr. 969/2013
• Hotararea nr. 653/2013
• Ordinul nr. 539/2013

Hotararea nr. 274/2013

Hotararea nr. 274 din 21 august 2013, publicata in MO Partea I nr. 531 din 22.08.2013, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Printre modificarile aduse de prezenta hotarare mentionam urmatoarele prevederi:

• La articolul 9, alineatele (2) –(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Plata ajutorului de minimis se efectueaza pana la 31 decembrie 2015, in limita bugetului anual alocat schemei.”; „(3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 125 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare, in valoare de 500 milioane lei, pentru perioada 2013-2014; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, in valoare de 250 milioane lei, pentru anul 2014, respectiv 250 milioane lei, pentru anul 2015.”; „(4) Numarul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 2.000”
• Mentionam ca in anexa Hotararii se prevede faptul ca virarea efectiva a ajutorului de minimis se face de catre Ministerul Finantelor Publice in contul 50.70 „Disponibil din subventii si transferuri” deschis la Trezoreria Statului in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, in termen de maximum 60 de zile lucratoare de la data la care cererea de plata a ajutorului de minimis este completa.

Ordinul nr. 969/2013

Ordinul nr. 969 din 7 august 2013, publicat in MO Partea I nr. 536 din 26.08.2013, pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii.

Comentariu: Prezentul Ordin enunta criteriile ce trebuiesc indeplinite cumulativ in vederea echivalarii titlurilor oficiale de calificare ca medic specialist, eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda sau Statele Unite ale Americii cu Certificatul de medic specialist. Totodata se mentioneaza si procedura de echivalare, componenta Comisiei de echivalare dar si documentele ce sunt necesare in vederea echivalarii.

Hotararea nr. 653/2013

Hotararea nr. 653 din 27 august 2013, publicata in MO Partea I nr. 559 din 03.09.2013, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.251/2006, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Modificarile aduse de prezenta hotarare privesc, acordarea ajutorului nerambursabil; plata ajutorului nerambursabil precum si prelungirea perioadei initiale de acordare a ajutorului nerambursabil.

• In ceea ce priveste acordarea ajutorului nerambursabil se mentioneaza ca cererea pentru acordarea ajutorului prevazut la art. 20 alin. (1) lit. m) din lege se intocmeste de catre fiecare persoana care a dobandit o forma de protectie si care indeplineste conditiile prevazute de lege sau, dupa caz, de catre reprezentantul legal ori curator. Cererile se depun, in maximum 3 luni de la acordarea formei de protectie, la Inspectoratul General pentru Imigrari. Cererile vor fi insotite de copii ale hotararii privind acordarea unei forme de protectie si ale documentului de sedere temporara (art. 60).
• Cu privire la plata ajutorului nerambursabil prezenta hotarare prevede ca acesta se acorda lunar, pentru fiecare persoana care a dobandit o forma de protectie. Pentru minorii care au primit o forma de protectie si care nu au indeplinit varsta de 14 ani, ajutorul se acorda reprezentantului lor legal (art. 61).
• Prelungirea perioadei initiale de acordare a ajutorului neramburasbil se poate face cu cel mult 3 luni, in conditiile stabilite de lege, daca persoanele apte de munca care au primit o forma de protectie fac dovada ca s-au prezentat la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru solicitarea unui loc de munca si nu au refuzat un loc de munca oferit de acestea (art. 62)

Ordinul nr. 539/2013

Ordinul nr. 539 din 22 martie 2013, publicat in MO Partea I nr. 575 din 10.09.2013, privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Ca urmare a aparitiei Ordinului nr. 539/2013, se extinde lista domeniilor pentru care se poate beneficia de scutire la plata impozitului, introducandu-se opt domenii noi:

• Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala, Ingineria informatiei, Tehnologia informatiei;
• Informatica industriala, Informatica aplicata in ingineria electrica, Informatica aplicata in ingineria materialelor, Matematica si informatica aplicata in inginerie;
• Cibernetica economica;
• Fizica informatica;
• Chimie informatica;
• Automatica si informatica aplicata, Echipamente pentru modelare, simulare si conducerea informatizata a actiunilor de lupta, Ingineria sistemelor multimedia;
• Tehnologii si sisteme de telecomunicatii, Telecomenzi si electronica in transporturi;
• Transmisiuni, Echipamente si sisteme electronice militare.

Mentionam ca domeniile mai sus citate vin in completarea celor prevazute de legislatia anterioara, si anume:

• Automatica si informatica industriala;
• Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare;
• Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii;
• Matematica, Matematica Informatica;
• Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata;
• Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Statistica si previziune economica.

Totodata prezentul Ordin prevede ca pentru a beneficia de scutirea de impozit pe venit, o persoana trebuie sa fie absolvent al unuia dintre domeniile citatate mai sus dar si sa ocupe anumite posturi, cum ar fi: analist, programator, proiectant de sistem informatic, inginer/programator de sistem informatic, administrator de baze de date, inginer software, manager de proiect informatic.In acest sens este prevazut ca postul trebuie sa faca parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului.
O alta prevedere impusa de prezentul Ordin este aceea conform careia, angajatorul trebuie sa fi realizat in anul fiscal precedent si sa fi inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare programe pentru calculator destinate comercializarii, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari S.U.A., pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutire de impozit pe venit.

In final mentionam ca obiectul de activitate al angajatorului trebuie sa includa crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209).
 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.