Newsletter legislativ 25 iulie 2013

 Cuprinde:

 
  • Legea nr. 179/2013
  • Hotararea nr. 369/2013
  • Legea nr. 189/2013
  • Legea nr. 217/2013
 
 
Legea nr. 179/2013
 

Legea nr. 179 din 11 iunie 2013, publicata in MO Partea I nr. 348 din 13.06.2013, pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Principalele modificari aduse de prezenta lege se refera la:

 
Clauzele contractului de ucenicie

Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie cuprinde si :

a)     denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul;

b)    denumirea furnizorului de formare profesionala;

c)     numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;

d)    locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;

e)     durata necesara pregatirii;

f)     obligatiile suplimentare ale angajatorului;

g)    obligatiile ucenicului;

h)     alte clauze potrivit legii.

 

Conditiile de acces la programele de ucenicie

Poate fi ucenic, persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii :

a)     este in cautarea unui loc de munca;

b)    a implinit varsta de 16 ani;

c)     nu are calificare pentru ocupatia pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca;

d)    indeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca conform OUG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor.

 
Durata contractului de ucenicie

Se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

a)     12 luni, in cazul in care ucenicia se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 1;

b)    24 de luni, in cazul in care ucenicia se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;

c)     36 de luni, in cazul in care ucenicia se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3.

 

Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca

Se poate realiza din:

a)     resurse proprii ale angajatorului;

b)    sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;

c)     fonduri structurale europene;

d)    bugetul asigurarilor de somaj;

e)     alte surse legale constituite: donatii, taxe etc.

 
 
Hotararea nr. 369/2013
 

Hotararea nr. 369 din 12 iunie 2013, publicata in MO Partea , nr. 359 din 17.06.2013, pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate, face urmatoarele precizari:

 

Art. 3 In anul universitar 2013 – 2014 domeniile de studii universitare de master acreditate se constituie din programele de studii universitare de master acreditate de ARACIS (Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior) pana la 30 iunie 2013, in conditiile prevazute de art. 138 alin. (2) si (3) si art. 140 din Legea educatiei nationale.

……………………………………………………………………………………………………………………

Art. 7 Institutiile de invatamant superior care organizeaza incepand cu anul universitar 2013 – 2014 programe de studii universitare de master in domenii noi de studii universitare de master, sunt obligate sa acrediteze cel putin un program de studii universitare de master in acel domeniu.

 

Comentariu: Alte prevederi ale hotararii se refera la numarul de studenti care pot fi scolarizati prin programele de master si la evaluarea programelor de studii de master.

 
 
Legea nr. 189/2013
 

Legea nr. 189 din 25 iunie 2013, publicata in MO Partea I nr. 380 din 27.06.2013, privind aprobarea OUG nr. 19/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: OUG nr.19/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare a fost aprobata cu adaugarea a doua articole la capitolul Dispozitii procedurale si sanctiuni astfel:

Consiliul sau, dupa caz, instanta de judecata poate obliga partea care a savarsit fapta de discriminare sa publice, in mass-media, un rezumat al hotararii de constatare, respectiv al sentinei judecatoresti.

Aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute la alin. (1) se prescrie in termen de 6 luni de la data solutionarii petitiei de catre Consiliu.

 
 
Legea nr. 217/2013
 

Legea nr. 217 din 02 iulie 2013, publicata in MO Partea I nr. 401 din 03.07.2013, privind aprobarea OUG nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Potrivit prezentei legi: Persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor Legii nr. 571/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.