Newsletter legislativ 20 august 2013

Cuprinde:
 
  • Legea nr. 213/2013
  • Legea nr. 191/2013
  • Ordinul nr. 878/2013
  • Hotararea nr. 478/2013
  • Ordinul nr. 877/2013
 
 
 
Legea nr. 213/2013
 

Legea nr. 213 din 27 iunie 2013, publicata in MO Partea I nr. 397 din 02.07.2013, pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Modificarile aduse de prezenta lege se refera la:

  • transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila ale cetatenilor romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania precum si ale celor care au redobandit cetatenia romana;
  • intocmirea actului de deces.
 
 
Legea nr. 191/2013
 

Legea nr. 191 din 26 iunie 2013, publicata in MO Partea I nr. 397 din 02.07.2013, privind aprobarea OUG nr. 133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea eficientizarii unor institutii si activitati in acest domeniu, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta lege aduce modificari privind cardul national de sanatate si calitatea de asigurat. De asemenea sunt aduse modificari in ceea ce priveste contributiile la fond in cazul pensionarilor sistemului public care nu mai au domiciliul pe teritoriul Romaniei. Astfel:

 

Sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara ori au domiciliul in Romania, precum si pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala – maternitate si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi. In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administratie.    

 

Producerea cardului national de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A., care poate primi in acest scop sume in avans din bugetul Ministerului Sanatatii de 30% din fondurile alocate anual pentru producerea acestui card.
Personalizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, structura componenta a Ministerului Afacerilor Interne.
Echipamentele si aplicatiile de personalizare necesare potrivit prevederilor alin. (2), precum si serviciile pentru functionarea neintrerupta a acestora se asigura de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A. si de catre CNAS.   

 
 
Ordinul nr. 878/2013
 

Ordinul nr. 878 din 09 iulie 2013, publicat in MO Partea I nr. 432 din 18.07.2013, pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Printre modificarile aduse de prezentul ordin se numara:

–          modificarea Declaratiei privind impozitul pe profit ;

–      modificari ale intructiunilor de completare a Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (formular 100) si a Declaratiei privind impozitul pe profit (formular 101)

 
 
Hotararea nr. 478/2013
 

Hotararea nr. 478 din 10 iulie 2013, publicata in MO Partea I nr. 434 din 17.07.2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013 – 2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentele norme metodologice contin prevederi cu caracter tehnico-organizatoric pentru punerea in aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 36/2013.

Mentionam ca prevederile OUG 36/2013 reglementeaza masurile de protectie sociala de care beneficiaza persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza unui plan de disponibilizare, din cadrul unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, institute nationale de cercetare-dezvoltare, precum si al societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale.

 
 
Ordinul nr. 877/2013
 

Ordinul nr. 877 din 09 iulie 2013, publicat in MO Partea I nr. 439 din 18.07.2013, privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 “Declaratie de inregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente” , face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Ordinul aproba Procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente.