Newsletter legislativ 23 martie 2015

NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Ordinul nr. 467/2015
• Ordinul nr. 468/2015
• Ordinul nr. 195/2015
• Ordinul nr. 123/2015
• Ordinul comun nr. 141/ 2015; 2256/1569/2014
• Ordinul nr. 161/2015

Ordinul nr. 467/2015

Ordinul nr. 467 din 17.02.2015, publicat in MO Partea I nr. 134 din 23.02.2015, pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Organul fiscal competent in administrarea marilor contribuabili, a sediilor secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor infiintate de marii contribuabili si a contribuabililor nerezidenti pentru care marii contribuabili au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Totodata, pe langa alte prevederi, prezentul ordin enunta si aspecte ce tin de procedura de inregistrare, procedura de plata a obligatiilor fiscale in cazul marilor contribuabili, procedura de inspectie fiscala a marilor contribuabili precum si procedura de compensare si de restituire a obligatiilor bugetare.

Ordinul nr. 468/2015

Ordinul nr. 468 din 17.02.2015, publicat in MO Partea I nr. 135 din 23.02.2015, pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii pentru:
– contribuabilii persoane juridice care isi au domiciliul fiscal pe raza teritoriala a judetului sau a municipiului Bucuresti, dupa caz;
– sediile secundare infiintate de contribuabilii mijlocii care isi au domiciliul fiscal pe raza teritoriala a judetului sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, chiar daca locul de desfasurare a activitatii sediilor secundare se afla pe raza teritoriala a altor judete/municipiul Bucuresti;
– contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul nr. 195/2015

Ordinul nr. 195 din 23.02.2015, publicat in MO Partea I nr. 142 din 25.02.2015, pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor.

Ordinul nr. 123/2015

Ordinul comun nr. 123 din 29.01.2015, al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, respectiv nr. 123 din 27.02.2015, al Institutului National de Statistica publicat in MO Partea I nr. 161 din 09.03.2015, privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministerului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856/2011, face urmatoarele precizari:

Comentariu: In anexa prezentului Ordin se regaseste o lista cu noile ocupatii ce completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania, totodata apar diverse modificari privind anumite ocupatii aferente serviciilor de securitate. In final mentionam ca prezentul Ordin statueaza faptul ca ocupatia psiholog cod COR 263411 se radiaza.

Ordinul comun nr. 141/ 2015, 2256/1569/2014

Ordinul comun nr. 141 din 10.02.2015, al Ministerului Finantelor Publice, Ordin nr. 2256 din 25.11.2015, al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, respectiv nr. 1569 din 19.12.2014, al Ministerului Sanatatii, publicat in MO Partea I nr. 139 din 24.02.2015, privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Directiile de specialitate si structurile subordonate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ministerului Sanatatii, precum si directiile de specialitate si structurile subordonate sau cele care functioneaza sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Anexa nr. 3 „Nomenclatorul <Subventii/Scutiri/Reduceri>” se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii urmatoare publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Ordinul nr. 161/2015

Ordinul nr. 161 din 17.02.2015, publicat in MO Partea I nr. 130 din 20.02.2015, pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1154/2014, face urmatoarele precizari:

A.Documente emise de organul fiscal si comunicate contribuabilului
a) Automat
1. Decizii de impunere anuala aferente veniturilor realizate incapand cu anul 2013
2. Decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formular 260), pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015
3. Decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015
b) La cererea contribuabilului
1.”Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de …”
2.”Nota obligatiilor de plata”
3.”Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori”
4.”Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin <Spatiul privat virtual>”
B.Documente emise de contribuabil si comunicate organului fiscal
1.Cerere privind „Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de….”
2.Cerere privind „Nota obligatiilor de plata”
3.Cerere privind „Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori”
4.Cerere privind „Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin <Spatiul privat virtual>”. 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.