Newsletter legislativ 23 aprilie 2015

NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Ordinul comun nr. 747/2015;168/2015
• Legea nr. 70/2015
• Ordinul nr. 163/2015
• Ordinul nr. 98/2015
• Ordonanta de urgenta nr. 6/2015

Ordinul comun nr. 747/2015;168/2015

Ordin comun nr. 747 din 25.03.2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, respectiv nr. 168 din 25.03.2015 al Institutului National de Statistica, publicat in MO Partea I nr. 200 din 25.03.2015, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 123/123/2015 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856/2011, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 123/123/2015 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 9 martie 2015, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Prezentul ordin reintroduce ocupatia de Psiholog cod COR 263411.

Legea nr. 70/2015

Legea nr. 70 din 02.04.2015, publicata in MO Partea I nr. 242 din 09.04.2015, pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Operatiunile de incasari si plati efectuate de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar, definite potrivit legii.

Prin exceptie de la cele de mai sus, se pot efectua operatiuni de incasari si plati in numerar, in urmatoarele conditii:

a) incasari de la persoanele prevazute mai sus, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;
b) incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, de la persoanele prevazute mai sus, in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;
c) plati catre persoanele prevazute mai sus, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi
d) plati catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
e) plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

Aceste prevederi intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Ordinul nr. 163/2015

Ordinul nr. 163 din 13.03.2015, publicat in MO Partea I nr. 225 din 02.04.2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009.

Ordinul nr. 98/2015

Ordinul nr. 98 din 27.02.2015, publicat in MO Partea I nr. 207 din 30.03.2015, pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului duplicat catre asigurat, precum si a modalitatii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pana la eliberarea sau in cazul refuzului cardului national de asigurari sociale de sanatate, face urmatoarele precizari:

Comentariu: In sistemul de asigurari sociale de sanatate se elibereaza cardul duplicat ca urmare a solicitarii persoanei asigurate, dupa cum urmeaza:

a) in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii cardului national emis initial;
b) in cazul modificarii datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului national emis initial;
c) alte situatii justificate;
d) in cazul in care cardul national emis initial prezinta defectiuni tehnice, erori ale informatiilor inscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de functionare, confirmate de casa de asigurari de sanatate;
e) in situatii justificate rezultate din derularea procesului de distributie a cardului national emis initial.

Emiterea cardului duplicat se face in termen de 30 de zile de la depunerea cererii la casa de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul.

Cheltuielile aferente producerii si distributiei cardului duplicat se suporta de catre asigurat pentru situatiile prevazute la lit. a) – c).

Ordonanta de urgenta nr. 6/2015

Ordonanta de urgenta nr. 6 din 07.04.2015, publicata in MO Partea I nr. 250 din 14.04.2015, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privin Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta Ordonanta de Urgenta aduce modificari importante in ceea ce priveste taxa pe valoare adaugata, in sensul ca la art. 140 alineatul (2), litera g) se modifica, astfel, cota redusa de 9% se va aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri: „g) livrarea urmatoarelor bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificata prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzatoare acestor bunuri;”
Totodata la art. 140 alineatul (2), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins: “h) serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice”

Prezenta Ordonanta de Urgenta aduce noutati si in ceea ce priveste tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European dar si cu privire la tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activitati independente impozabile in Romania obtinute de persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.
 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.