Newsletter legislativ 20 iunie 2014

Cuprinde:

 • Ordinul nr. M113/111/C/10160/351/175/271/204/292/2014
 • Legea nr. 455/2001 – republicare
 • Hotararea nr. 332/2014
 • Legea nr. 67/2014
 • Ordinul nr. 707/538/2014
 • Ordonanta de urgenta nr. 23/2014
 • Hotararea nr. 366/2014

Ordinul nr. M113/111/C/10160/351/175/271/204/292/2014

Ordinul comun nr. M113/111/C/10160/351/175/271/204/292 din 2014, publicat in MO Partea I nr. 312 din 28.04.2014, pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie,care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin aproba modelul unic de certificat medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii sau al starii de razboi.
Anexa este parte integranta a ordinului.

Legea nr. 455/2001 republicata

Legea nr. 455 din anul 2001, privind semnatura electronica a fost republicata, in temeiul art. 248 din Legea nr 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, in MO Partea I, nr. 316 din 30.04.2014, dandu-se textelor o noua numerotare.

Hotararea nr. 332/2014

Hotararea nr. 332 din 23.04.2014, publicata in MO Partea I nr. 336 din 08.04.2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca, face urmatoarele precizari:

Art. 1 – Scopul prezentei hotarari il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala prin realizarea de investitii care determina crearea de locuri de munca in toate sectoarele, cu exceptia celor prevazute la art. 13 si in Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat (anexa 1).

Comentariu: Hotararea prevede: durata, bugetul, numarul estimat de beneficiari, cheltuielile eligibile si criteriile de acordare.

Legea nr. 67/2014

Legea nr. 67 din 12.05.2014, publicata in MO Partea I nr. 353 din 14.05.2014, pentru modificarea si completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Modificarile aduse de prezenta lege se refera la exceptarea de la reevaluarile periodice a persoanelor cu handicap ale caror afectiuni au generat deficiente ireversibile, care nu pot urma programe de recuperare si pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate.

Ordinul nr. 707/538/2014

Ordinul comun nr. 707 din 13.05.2014, respectiv 538 din 13.05.2014, publicat in MO Partea I nr. 354 din 14.05.2014, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Ordinul aduce modificari criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap.
Anexa este parte integranta a ordinului.

Ordonanta de urgenta nr. 23/2014

Ordonanta de urgenta nr. 23 din 13.05.2014, publicata in MO Partea I nr. 359 din 15.05.2014, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii
, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Printre modificarile aduse de prezenta ordonanta mentionam:

 • Precizari privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului;
 • Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pensioneaza la varsta de 65 de ani indiferent de sex. La cerere, acestia se pot pensiona in conditiile prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Prin derogare de la dispozitiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii republicat, contractul de munca al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali inceteaza de drept la indeplinirea cumulativa a conditiilor privind implinirea varstei de 65 de ani si a stagiului minim de cotizare realizat in sistem public de pensii sau la data comunicarii deciziei de pensie pentru limita de varsta, a pensiei de invaliditate, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

Hotararea nr. 366/2014

Hotararea nr. 366 din 30.04.2014, publicata in MO Partea I nr. 346 din 12.05.2014, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la acordul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 900/2012, face urmatoarele precizari:

 • Cardul national de asigurari de sanatate se va distribui asiguratilor prin servicii postale in conditiile prevazute de art. 5;
 • In situatia in care, dupa doua prezentari la domiciliul asiguratului, dovedite pe baza de document justificativ, cardul national nu a putut fi predat titularului, operatorul de servicii postale va asigura transportul si va preda cardul national nedistribuit casei de asigurari de sanatate in raza careia se afla domiciliul asiguratului.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.