Newsletter legislativ 16 iunie 2014

Cuprinde:

 • Ordinul nr. 466/2014
 • Ordinul nr. 530/2014
 • Legea nr. 346/2002 – republicare
 • Ordonanta de urgenta nr. 16/2014
 • Ordinul nr. 698/2014
 • Ordinul nr. 699/2014
 • Legea nr. 16/1996 – republicare
 • Hotararea nr. 1352/2010 – republicare
 • Ordonanta de urgenta nr. 19/2014


Ordinul nr. 466/2014

Ordinul nr. 466 din 26.03.2014, publicat in MO Partea I nr. 238 din 26.03.2014, privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pentru anul 2014, face urmatoarele precizari:

Art 1. – Cuantumul taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea fortei de munca se stabileste pentru anul 2014 la valoarea de 377,05 lei.

Ordinul nr. 530/2014

Ordinul nr. 530 din 27.03.2014, publicat in MO Partea I nr. 247 din 07.04.2014, privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin aduce modificari:

 • anexei nr. 1 si 2 a formularului 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit”
 • anexei nr. 1 a formularului 260 „Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale”

Legea nr. 346/2002 republicata

Legea nr. 346 din anul 2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale a fost republicata, in temeiul art. 248 din Legea nr 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, in MO Partea I, nr. 251 din 08.04.2014, dandu-se textelor o noua numerotare.

Ordonanta de urgenta nr. 16/2014

Ordonanta de urgenta nr. 16 din 09.04.2014, publicata in MO Partea I nr. 266 din 10.04.2014, privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, face urmatoarele precizari:

Art. 253 – (1) Cadrele didactice calificate, care au obtinut nota/media de cel putin 7 la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar in ultimii 6 ani si care sunt angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, pot fi repartizate, in sedinta publica organizata de inspectoratul scolar, pe perioada nedeterminata in unitatile de invatamant in care sunt angajate, daca postul didactic/catedra este vacant(a) si are viabilitate.

Ordinul nr. 698/2014

Ordinul nr. 698 din 12 mai 2014, publicat in MO Partea I nr. 362 din 16.05.2014, privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2014, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Pentru semestrul I al anului 2014, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9.35 lei.

Ordinul nr. 699/2014

Ordinul nr. 699 din 12 mai 2014, publicat in MO Partea I nr. 362 din 16.05.2014, privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2014, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Pentru semestrul I al anului 2014, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 430 lei.

Legea nr. 16/1996 republicata

Legea nr. 16 din anul 1996, a Arhivelor Nationale a fost republicata, in temeiul art. 248 din Legea nr 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, in MO Partea I, nr. 293 din 22.04.2014, dandu-se textelor o noua numerotare.

Hotararea nr. 1352/2010 republicata

Hotararea nr. 1352 din anul 2010, privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08 a fost republicata, in temeiul art. V din HG nr 1116/2013 pentru modificarea si completarea HG nr. 1352/2010, in MO Partea I, nr. 300 din 24.04.2014.

Ordonanta de urgenta nr. 19/2014

Ordonanta de urgenta nr. 19 din 23.04.2014, publicata in MO Partea I nr. 308 din 25.04.2014, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, face urmatoarele precizari:

Scutirea de impozit a profitului reinvestit
Art. 194 – (1) Profitul investit in echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru – astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(3) Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014 si investit in activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate si puse in functiune dupa aceeasi data.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu data de 1 iulie 2014.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.