Newsletter legislativ 18 iulie 2014

Cuprinde:
 
 • Hotararea nr. 421/2014
 • Ordinul nr. 729/2014
 • Ordonanta de urgenta nr. 28/2014
 • Ordonanta de urgenta nr. 36/2014
 • Hotararea nr. 473/2014
 • Legea nr. 91/2014
 • Legea nr. 78/2014
 
 
 
 
Hotararea nr. 421 din 20.05.2014, publicata in MO Partea I nr. 384 din 23.05.2014, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta hotarare cuprinde:
 • exemple de calcul privind privind scutirea la plată pentru profitul reinvestit, care se vor aplica începând cu  01 iulie 2014;
 • aspecte privind valoarea fiscală a activelor supuse reevaluării pentru contribuabilii ce aplică reglementări contabile conforme cu IFRS;
 • norme de aplicare pentru calculul și declararea impozitului asupra construcțiilor
 
 
Ordinul nr. 729/2014  
 
Ordinul nr. 729 din 15.05.2014, publicat in MO Partea I nr. 387 din 15.05.2014, privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2014, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu:  Metodologia de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati, cuprinsa in anexa la prezentul ordin, prevede:
 • beneficiarii fondurilor;
 • activitatile eligibile;
 • procedura de selectie a proiectelor;
 • monitorizarea implemnetarii proiectelor.
 
 
Ordonanta de urgenta nr. 28/2014 
 
Ordonanta de urgenta nr. 28 din 20.05.2014, publicata in MO Partea I nr. 388 din 26.05.2014, pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu:  Prezenta ordonanta de urgenta abroga si/sau aduce modificari urmatoarelor acte normative: OUG nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului, OUG nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale Apele Romane, OUG nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii si a taxelor percepute, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj. 
 
 
Ordonanta de urgenta nr. 36/2014 
 
Ordonanta de urgenta nr. 36 din 11.06.2014, publicata in MO Partea I nr. 431 din 12.06.2014, pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu:  Modificarile si completarile aduse legislatiei cu privire la zilieri se refera la extinderea domeniilor de activitate in care se pot incheia raporturi de munca cu zilierii. Astfel, la lista domeniilor in care se poate utiliza activitatea zilierilor se adauga:
 • hoteluri si alte facilitati de cazare – diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului si Sportului direct sau prin unitatile din subordinea acestuia);
 • activitati ale bazelor sportive – diviziunea 9311;
 • activitati ale cluburilor sportive – diviziunea 9312
 
 
Hotararea nr. 473/2014 
 
Hotararea nr. 473 din 04.06.2014, publicata in MO Partea I nr. 449 din 19.06.2014, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu:  Normele metodologice aduc urmatoarele precizari:
 • Beneficiarii legii sunt absolventii de invatamant superior care au diploma de licenta sau echivalenta si, la debutul in profesie, se angajeaza pe un post conform specializarii absolvite;
 • Stagiul se efectueaza in baza unui contract de stagiu, anexa la contractul individual de munca. Modelul contractului de stagiu este anexa la prezenta hotarare.
 • Fac exceptie de la efectuarea stagiului absolventii care au desfasurat timp de 6 luni activitate profesionala in domeniu sau absolventii pentru care exercitarea profesiei este prevazuta de legi speciale;
 • Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor de ocupare a fortei de munca in termenul prevazut de Legea nr. 76/2002 – privind sistemul asigurarilor de somaj, locurile de munca ce pot fi ocupate de catre absolventii de invatamant superior ;
 • Este prevazuta modalitatea de organizare a perioadei de stagiu precum si procedura de evaluare a stagiarului;
 • Sunt aduse precizari in ceea ce priveste finantarea stagiului precum si criteriile si modul de acordare a sumelor ce pot fi recuperate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
 
 
Legea nr. 91/2014 
 
Legea nr. 91 din 01.07.2014, publicata in MO Partea I nr. 496 din 03.07.2014, privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu:  Potrivit prezentei legi:
 • Angajatorii din mediul public si privat sunt obligati sa acorde salariatilor ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului, zi pentru care nu exista obligatia platii drepturilor salariale;
 • Sunt considerati copii aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a reprezentatilor legali cei cu varste intre 0 – 18 ani.
 • Titularii dreptului la zi libera sunt parintii, respectiv reprezentantii legali ai copilului, asigurati in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat;
 • In vederea obtinerii zilei lucratoare libere, angajatul va depune cererea cu cel putin 15 zile lucratoare anterior vizitei la medic si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere a celuilalt parinte ca nu a solicitat/nu va solicita in anul in curs acelasi drept. Ulterior vizitei la medic se vor prezenta angajatorului acte justificative din partea medicului de familie.
 • Pentru persoanele cu unul sau 2 copii se acorda 1 zi libera iar pentru cele cu 3 sau mai multi copii se acorda 2 zile lucratoare libere pe an;
 • In cazul mai multor cereri din partea angajatilor, cereri ce depasesc 5% din numarul total de angajati, angajatorul poate programa prin rotatie zilele lucratoare libere;
 • Zilele libere nesolicitate nu se reporteaza de la un an al altul;
 • Nerespectarea de catre angajatori a prevederilor prezentei legi se sanctioneaza cu amenda intre 500 si 1500 lei.
 
 
Legea nr. 78/2014 
 
Legea nr. 78 din 24.06.2014, publicata in MO Partea I nr. 469 din 26.06.2014, privind reglementarea activitatii de voluntariat, face urmatoarele precizari:
 
Art. 1 – (1)  Prezenta lege reglementeaza participarea persoanelor fizice la activitatile de voluntariat desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fara scop lucrativ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Art. 3  a) voluntariatul reprezinta participarea voluntarului persoana fizica la activitati de interes public desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneratie, individual sau in grup;
          b) activitatea de interes public reprezinta activitatea desfasurata in domenii precum: arta si cultura, sportul si recreerea, educatia si cercetarea, protectia mediului, sanatatea, asistenta sociala, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar si/sau filantropic, dezvoltarea comunitara, dezvoltarea sociala;
         c) organizatia-gazda este persoana juridica de drept public sau de drept privat, fara scop lucrativ, care organizeaza si administreaza activitati de voluntariat;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 10. – (1) Este interzis, sub sanctiunea anulabilitatii, sa se incheie contract de voluntariat in scopul de a evita incheierea unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective.
(2) Activitatea de voluntariat se considera experienta profesionala si/sau in specialitate, in functie de tipul activitatii, daca aceasta este realizata in domeniul studiilor absolvite.
(3) Pe durata perioadei activitatii de voluntariat, precum si la incheierea activitatii de voluntariat, organizatia-gazda, la cererea voluntarului, elibereaza un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Acestea se intocmesc in limba romana daca au fost emise pe teritoriul Romaniei.
 
Comentariu:  Alte precizari cuprinse in lege se refera la continutul contractului de voluntariat, fisa de voluntariat si fisa de protectie a voluntarului.

Legea intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.