Newsletter legislativ 20 iulie 2015

 NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Ordin nr. 830/2015; Ordin nr.542/2015
• Lege nr. 155/2015
• Lege nr. 154/2015
• Ordin nr. 1301/2015
• Ordonanta de urgenta nr. 25/2015
• Ordonanta de urgenta nr. 821/2015

Ordin nr. 830/2015; Ordin nr. 542/2015

Ordin nr. 830 din 07.04.2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ordin nr. 542 din 08.05.2015 al Ministerului Finantelor Publice, publicate in MO Partea I nr. 428 din 16.06.2015, privind aprobarea Procedurii de predare-primire a titlurilor executorii in care sunt individualizate creantele reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca si a documentelor privind masurile de executare silita intreprinse de inspectoratele teritoriale de munca, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Se aproba Procedura de predare-primire a titlurilor executorii in care sunt individualizate creantele reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca si a documentelor privind masurile de executare silita intreprinse de inspectoratele teritoriale de munca, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Predarea-primirea se va face intre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin inspectoratele teritoriale de munca ca organe competente in administrarea comisionului datorat de angajatori conform legii si Ministerul Finantelor Publice prin organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in administrarea contribuabililor, potrivit procedurii prevazute mai sus.

Lege nr. 155/2015

Legea nr. 155 din 18.06.2015, publicata in MO Partea I nr. 444 din 22.06.2015, pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege stabileste ca persoanele care au lucrat in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au realizat stagii de cotizare in locurile de munca incadrate in alte conditii si in conditii speciale beneficiaza de reducerea varstei de pensionare pentru stagiile de cotizare de cel putin doi ani.

Lege nr. 154/2015

Legea nr. 154 din 18.06.2015, publicat in MO Partea I nr. 445 din 22.06.2015, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege modifica definitia locului de munca si redenumeste concediul postnatal obligatoriu in concediu de lauzie obligatoriu.
Totodata se arata faptul ca acordarea concediului de risc maternal se poate face in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va alibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Un alt aspect important prevazut de prezenta lege este obligatia angajatorilor de a informa permanent salariatele, inclusiv prin afisarea in locuri vizibile, o perioada de 6 luni, in fiecare din unitatile pe care le detine, asupra drepturilor pe care acestea le au in ceea ce priveste respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, de la intrarea in vigoare a actelor normative ce statueaza drepturile respective.

Ordin nr. 1301/2015

Ordin nr. 1301 din 08.06.2015, publicat in MO Partea I nr. 445 din 22.06.2015, pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul Ordin aduce modificari cu privire la situatiile in care intervine rezilierea contractelor de inchiriere, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.

Ordonanta de urgenta nr. 25/2015

Ordonanta de urgenta nr. 25 din 30.06.2015, publicata in MO Partea I nr. 473 din 30.06.2015, pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, face urmatoarele precizari:

Comentariu: La articolul 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Pentru familiile definite la art. 2 care au in intretinere copii, la stabilirea venitului net lunar al familiei, in conditiile alin.(1), se ia in calcul cuantumul alocatiei de stat pentru copii stabilit inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 125/2015 privind aprobarea OUG nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative.”

Ordonanta de urgenta nr. 821/2015

Ordonanta de urgenta nr. 821 din 29.06.2015, publicata in MO Partea I nr. 476 din 30.06.2015, pentru modificarea si completarea Legii nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.