Newsletter legislativ 18 decembrie 2014

NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

• Ordinul nr. 2207/2014
• Ordinul nr. 2208/2014
• Ordinul nr. 657/2014
• Ordinul nr. 1449/798/2014
• Hotararea nr. 1090/2014
• Hotararea nr. 1091/2014

Ordinul nr. 2207/2014

Ordinul nr. 2207 din 17.11.2014, publicat in MO Partea I nr. 845 din 20.11.2014, privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Pentru semestrul II al anului 2014, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9.35 lei.

Ordinul nr. 2208/2014

Ordinul nr. 2208 din 17.11.2014, publicat in MO Partea I nr. 845 din 20.11.2014, privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2014, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Pentru semestrul II al anului 2014, incepand cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 440 lei.

Ordinul nr. 657/2014

Ordinul nr. 657 din 24.11.2014, publicat in MO Partea I nr. 874 din 02.12.2014, pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Regulamentul, parte integranta a prezentului ordin, reglementeaza gestionarea, completarea si eliberarea actelor de studii in sistemul national de invatamant.

Ordinul nr. 1449/798/2014

Ordinul comun nr. 1449 din 28.11.2014 respectiv 798 din 25.11.2014 publicat in MO Partea I nr. 890 din 08.12.2014, pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aprobate prin Ordinul nr. 60/32/2006, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Principalele modificari si precizari aduse de prezentul ordin se refera la:
• Conditiile de obtinere a concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele asigurate prin Declaratie de asigurare pentru concedii si indemnizatii;
• Concediul si indemnizatia de maternitate pentru femeile care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat;
• Modalitatea de plata a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate in caz de suspendare temporara a activitatii angajatorului, divizare, fuziune , dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau alta modalitate prevazuta de lege;
• In categoria bolilor a caror durata nu afecteaza numarul de zile de concediu medical acordate asiguratilor, sunt adaugate si bolile cardiovasculare;
• Cuantumul sumelor recuperate din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

Hotararea nr. 1090/2014

Hotararea nr.1090 din 10.12.2014, publicata in MO Partea I nr. 901 din 11.12.2014, pentru stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere, face urmatoarele precizari:

Art. 1 – (1) Pentru salariatii din sectorul public, zilele de 24 si 31 decembrie 2014 stabilesc ca zile libere.
(2) Pentru zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in zilele de 13 si 20 decembrie 2014 sau vor prelungi corespunzator timpul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2015, potrivit planificarilor stabilite.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 3 (2) Dispozitiile art. 1 nu se aplica personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfasoara in zilele respective activitati stabilite prin Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014.

Art. 4 – Dispozitiile prezentei hotarari pot fi aplicate si angajatilor din sectorul privat, in masura in care partenerii sociali stabilesc astfel.

Hotararea nr. 1091/2014

Hotararea nr. 1091 din 10.12.2014, publicata in MO Partea I nr. 902 din 11.12.2014, pentru stabilirea stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, face urmatoarele precizari:

Comentariu:

Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora.

Incepand cu data de 1 iulie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora.

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei.
 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.