Newsletter legislativ -16 noiembrie 2016

 NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

  • Legea nr. 170/2016
  • Ordinul nr. 1008/2016
  • Legea nr. 172/2016
  • Ordonanta de urgenta nr. 60/2016
  • Ordonanta nr. 25/2016


Legea nr. 170/2016

Legea nr. 170 din 07.10.2016, publicata in MO Partea I nr. 812 din 14.10.2016, privind impozitul specific unor activitati, face urmatoarele precizari:

Prin derogare de la prevederile titlului II din Codul fiscal, prezenta lege reglementeaza impozitul specific pentru persoanele juridice romane care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN:

a)     5510 –Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;

b)    5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;

c)     5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;

d)    5590 – Alte servicii de cazare;

e)     5610 – Restaurante;

f)     5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;

g)    5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a;

h)     5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;

Comentariu: Formulele de calcul al impozitului specific anual sunt prevazute diferentiat in functie de codul CAEN in anexele la prezenta lege. Legea intra in vigoare la 1 ianuarie 2017.


Ordinul nr. 1008/2016

Ordinul nr. 1008 din 06.09.2016, publicat in MO Partea I nr. 736 din 22.09.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale.


Legea nr. 172/2016

Legea nr. 172 din 07.10.2016, publicata in MO Partea I nr. 808 din 13.10.2016, pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, face urmatoarele precizari:

Articolul 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se completeaza in sensul ca dupa alineatul (3) se introduc doua alineate noi, cu urmatorul cuprins:

„(31) Dovada vechimii in munca in grupa I si/sau a II-a de munca realizata anterior datei de 1 aprilie 2011 se face cu carnetul de munca intocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca.

(32) In situatia in care perioadele de vechime in munca realizate in grupa I si/sau a II-a de munca nu sunt inregistrate in carnetul de munca sau inregistrarea acestor perioade este efectuata incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinte eliberate de catre angajatori sau detinatorii legali de arhive”

Dupa alineatul (4) se introduc trei alineate noi, alineatele (5)-(7), acestea contin prevederi referitoare la documentele in baza carora se verifica incadrarea locurilor de munca /activitatilor/ categoriilor profesionale in grupe superioare de munca. Totodata se specifica faptul ca in situatia in care, ca urmare a verificarilor se constata incalcari ale legislatiei privind incadrarea in grupe superioare de munca sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberarii adeverintelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime in munca /stagiu de cotizare in conditii normale de munca.

 

Ordonanta de urgenta nr. 60/2016

Ordonanta de urgenta nr. 60 din 28.09.2016, publicata in MO Partea I nr. 773 din 04.10.2016, pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta introduce notiunea de tanar NEET – tanar cu varsta cuprinsa intre 16 si 24 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala.

Important de precizat este faptul ca prezenta ordonanta de urgenta, introduce facilitati mai mari acordate somerilor care se angajeaza (prime de mobilitate) si angajatorilor care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant sau someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET.

Ordonanta nr. 25/2016

Ordonanta nr. 25 din 24.08.2016, publicata in MO Partea I nr. 670 din 31.08.2016, pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor.

Comentariu: Prezenta ordonanta aduce modificari si completari la Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania si Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania.

Dintre multele modificari si completari aduse, precizam ca strainii titulari ai dreptului de sedere temporara in scop de munca, incadrati in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca cu norma intreaga, pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei la un alt angajator, fara aviz de angajare, numai cu contract individual de munca cu timp partial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Se introduce notiunea de lucrator ICT – persoana transferata in cadrul aceleasi companii – strainul care locuieste intr-o tara terta la data depunerii cererii pentru avizul de  detasare si care face obiectul unui transfer in cadrul aceleasi companii.

Totodata se aduc completari in ceea ce priveste lucratorii sezonieri si strainii detasati pe teritoriul Romaniei.

Un alt aspect important ce a fost modificat de prezenta ordonanta vizeaza solutionarea cererilor de viza. Astfel, cererile pentru acordarea vizei de lunga sedere se solutioneaza in sensul acordarii sau refuzului acordarii vizei de lunga sedere, in termen de pana la 60 de zile de la data depunerii acestora.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.