Newsletter legislativ – 14 decembrie 2016

NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

  • Legea nr. 218/2016
  • Legea nr. 172/2016
  • Hotararea nr. 324/2016
  • Hotararea nr. 877/2016
  • Ordinul nr. 2263/201


Legea nr. 218/2016

Legea nr. 218 din 17.11.2016, publicata in MO Partea I nr. 931 din 18.11.2016, pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, face urmatoarele precizari:

„Art. 3 – (1) Valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 15 lei la data aplicarii prevederilor prezentei legi”

Comentariu: Incepand cu data de 01.12.2016, angajatorii pot acorda tichete de masa in valoare de pana la 15 lei.

Legea nr. 220/2016

Legea nr. 220 din 17.11.2016, publicata in MO Partea I nr. 931 din 18.11.2016, pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Comentariu: Prezenta lege completeaza alin. (1) al art. 139 din Codul Muncii in sensul ca introduce o noua zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza si anume ziua de 1 iunie.

 

Hotararea nr. 324/2016

Hotararea nr. 324 din 21.10.2016, publicata in MO Partea I nr. 838 din 21.10.2016, pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca si al securitatii si sanatatii in munca, face urmatoarele precizari:

Pe langa alte modificari si completari aduse Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca mentionam prevederile art. 45 alin. (1) care precizeaza documentele in baza carora se acorda primele de mobilitate (prevazute de art. 74 si 75 din Lege) precum si modul in care se depun/transmit la autoritatii, respectiv prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a Municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta persoana.

 

Un alt aspect reglementat de prezenta Hotarare priveste situatia in care angajatorii care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, pentru a beneficia de drepturi banesti lunare, acordate potrivit prevederilor legale sub forma de scutiri de la plata contributiei sau deduceri din contributia pe care angajatorul are obligatia de a o plati lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj sau angajatorii care beneficiaza, conform prevederilor legale, de reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator bugetului asigurarilor pentru somaj, isi schimba sediul sau, dupa caz, domiciliul ori resedinta si, prin urmare, sunt inregistrati fiscal la un alt organ fiscal teritorial subordonat Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in perioada in care, dupa caz: beneficiaza de respectivele drepturi banesti sau au obligatia legala de a mentine raporturile de munca, dosarul care contine documentele in baza carora se acorda sau au fost acordate drepturile banesti respective se transfera in copie certificata conform cu originalul agentiei pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi are sediul, domiciliul sau resedinta. Suplimentar, fata de cele mentionate anterior, Hotararea prevede modul in care are loc transferul dosarului si documentele care trebuie depuse de catre angajator pentru a facilita transferul.

 

Prezenta Hotarare aduce modificari si la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 1425/2006, in sensul introducerii unui nou articol, respectiv 801 , care prevede ca durata instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru fiecare dintre cele 3 faze (instruire introductiv-generala; instruire la locul de munca si intruirea periodica) si pentru instruirea periodica efectuata suplimentar celei programate, nu va fi mai mica de o ora si se stabileste prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, datat si aprobat de catre angajator.

 

Conform art. 92 alineatul (2), durata instruirii la locul de munca se stabileste de catre angajator, impreuna cu:

a)     Conducatorul locului de munca respectiv; sau

b)     Lucratorul desemnat; sau

c)     Serviciul intern de prevenire si protectie; sau

d)    Serviciul extern de prevenire si protectie.

Anterior acest articol mentiona ca durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore.

 

Hotararea nr. 877/2016

Hotararea nr. 877 din 23.11.2016, publicata in MO Partea I nr. 963 din 28.11.2016, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale:
 

Comentariu: Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Registrul general de evidenta a salariatilor va fi compus din doua parti:

a) Registrul privat, care se intocmeste, completeaza si transmite de catre angajatori, persoane fizice sau juridice de drept privat;

b) Registrul public, care se intocmeste, completeaza si transmite de catre institutiile/autoritatile publice carora le sunt aplicabile dispozitiile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In Registrul privat se inregistreaza persoanele angajate prin incheierea unui contract individual de munca potrivit prevederilor Codului Muncii.

In Registrul public se vor inregistra persoanele platite din fonduri publice, care exercita o functie in baza unui contract individual de munca, a unui act administrativ de numire ori a unui alt fel de act emis in conditiile legii.

 

Hotararea specifica in mod clar faptul ca angajatorii persoane fizice sau persoane juridice de drept privat pot contracta serviciul de intocmire, completare si transmitere a datelor in registrul privat prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare. Important de mentionat este ca pentru angajatorii care transmit in registrul public nu este prevazuta posibilitatea de a contracta serviciul de intocmire, completare si transmitere. In cazul acestor angajatori completarea si transmiterea registrului se realizeaza de persoanele care au prevazuta aceasta atributie in fisa postului.

 

Suplimentar fata de elementele ce trebuiau raportate in registrul privat, prezenta Hotarare introduce noi elemente ce trebuie raportate in registru, respectiv:

a) datele din actele de studii de lunga durata ale persoanei, precum si datele privitoare la profilul/specializarea/calificarea, conform actelor/certificatelor de calificare.

b) datele de identificare ale utilizatorului, in cazul contractelor de munca temporara;

c) detasarea transnationala si detasarea pe teritoriul unui stat non UE.

 

Termenul de declarare a incetarii contractului este cel tarziu la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat incetarea. De aici putem concluziona ca raportarea s-ar putea efectua si anterior incetarii contractului de munca.

Orice modificare privind datele de identificare ale angajatorului, respectiv sediul sau, dupa caz, domiciliul acestuia, se transmite la Inspectoratul teritorial de munca in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat la cunostinta de acestea.

Cu privire la registrul public Hotararea stabileste elementele ce trebuie completate si raportate si termenele in care se face raportarea.

Mentionam ca art. 7 ce prevedea obligatia ca registrul sa se pastreze in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantie sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului a fost abrogat.

In final precizam ca prezenta Hotararea aduce anumite modificari si in ceea ce priveste contraventiile.

 

Ordinul nr. 2263/2016

Ordinul nr. 2263 din 08.12.2016, publicat in MO Partea I nr. 991 din 08.12.2016, privind procedura de transmitere a datelor in registrul public, face urmatoarele precizari:

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, institutiile/autoritatile publice transmit datele cu privire la toate categoriile de personal platite din fonduri publice, prin intermediul formularului M500.

 

Transmiterea datelor se realizeaza lunar, pana la data de 25 (inclusiv) a lunii urmatoare pentru luna anterioara, in conformitate cu procedura de transmitere a datelor in registrul public, prevazuta in anexa care face parte din acest Ordin.

Prezentul Ordin se aplica institutiilor/autoritatilor publice care au personal platit din fonduri publice, personal care exercita o functie in baza unui contract individual de munca si/sau se serviciu, a unui act administrativ de numire ori a unui altfel de act emis in conditiile legii.

 

Prin exceptie, pentru luna noiembrie 2016, termenul pentru transmiterea datelor este de 10 zile de la data publicarii prezentului Ordin in Monitorul Oficial.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.