Newsletter legislativ 03 iunie 2014

Cuprinde:

 • Hotararea nr. 119/2014
 • Legea nr. 333/2003 – republicare
 • Ordinul nr. 424/2014
 • Decizia nr. 41/2014
 • Legea nr. 211/2011 – republicare
 • Ordinul nr. 433/138/2014


Hotararea nr. 119/2014

Hotararea nr. 119 din 19.02.2014, publicata in MO Partea I nr. 197 din 20.03.2014, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, aprobate prin HG nr. 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin HG nr. 1149/2002, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Printre modificarile aduse de prezenta hotarare Normelor metodologice la Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, mentionam:

 • precizari privind comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante si ocuparea acestora asa cum au fost introduse in lege;
 • corelarea prevederilor referitoare la motivele neimputabile în sensul art. 17 alin. (1) din lege pentru încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu cu prevederile Codului Muncii;
 • pot incheia contracte de asigurare pentru somaj si sotii/sotiile celor care detin intreprinderi individuale sau functioneaza ca si persoane fizice autorizate. Pentru a beneficia de indemnizatia de somaj, contributorii nu trebuie sa realizeze alte venituri impozabile, cu exceptia veniturilor din investitii sau salarii compensatorii;
 • definirea activităților autorizate potrivit legii și a persoanelor care nu realizează venituri, prevăzute de lege, în concordanță cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • au fost aduse modificari formularisticii utilizate, inclusiv Anexei 26 (adeverinta angajator)

Legea nr. 333/2003 republicata

Legea nr. 333 din anul 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor a fost republicata, in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, in MO Partea I, nr. 189 din 18.03.2014, dandu-se textelor o noua numerotare.

Ordinul nr. 424/2014

Ordinul nr.424 din 19.03.2014, publicat in MO Partea I nr. 217 din 26.03.2014, privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin aproba criteriile de acreditare ale furnizorilor de servicii sociale. Criteriile de acreditare sunt opozabile tuturor furnizorilor de servicii sociale, publici si privati, iar verificarea respectarii acestora se realizeaza de catre personalul din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
Anexa cuprinzand criteriile specifice este parte integranta a ordinului.

Decizia nr. 41/2014

Decizia nr.41 din 18.03.2014, publicata in MO Partea I nr. 218 din 27.03.2014, privind stabilirea unui model de autorizatie pentru transferul in strainatate al datelor cu caracter personal in baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules – BCR), face urmatoarele precizari:

Comentariu: Potrivit legii privind protectia datelor personale, orice operator de date are obligatia de a notifica Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la orice transfer de date personale către un alt stat.
In plus, in cazul unui astfel de transfer de date personale, pot fi solicitate si cerinte suplimentare in functie de tara destinatara a datelor.
Autorizatia prevazuta de prezenta decizie cuprinde:

 • natura datelor cu caracter personal transmise,
 • scopul prelucrarii,
 • persoanele vizate,
 • garantiile pentru protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor, stabilite in baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules – BCR)

Legea nr. 211/2011 republicata

Legea nr. 211 din anul 2011, privind regimul deseurilor a fost republicata, in temeiul art. 248 din Legea nr 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009, in MO Partea I, nr. 220 din 28.03.2014, dandu-se textelor o noua numerotare.

Ordinul nr. 433/138/2014

Ordinul comun nr. 433 din 20 martie 2014, respectiv 138 din 21 martie 2014, publicat in MO Partea I nr. 245 din 07.04.2014, pentru completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui INS nr. 1832/856/2011, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania (sase caractere) cu descrierile si ocupatiile aferente grupelor de baza nou introduse conform HG nr. 1116/2013 (specialisti in administratie neclasificati in grupele de baza anterioare, personal didactic in invatamantul primar si prescolar, instructori si asimilati din invatamant, personal din invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare).
 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.