Newsletter legislativ – 12 ianuarie 2017

 NEWSLETTER LEGISLATIV

 

Cuprinde:

 

  • Hotararea nr. 1/2017
  • Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016
  • Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
  • Ordonanta de urgenta nr. 3/2017

 

 

 

Hotararea nr. 1/2017

 

Hotararea nr. 1 din 06.01.2017, publicata in MO Partea I nr. 15 din 06.01.2017, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, face urmatoarele precizari:

 

„Art. 1 – Incepand cu data de 1 februarie 2017, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, in medie, pe luna, in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora.”

 

Comentariu: Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui prevazut mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contractindividual de munca in care salariul este stabilit sub cel prevazut de prezenta hotarare, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.

 

 

Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016

 

 

Ordinul nr. 872/5932/2284/2903 din 2016, publicat in MO Partea I nr. 22 din 09.01.2017, privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator.

 

Comentariu: Prezentul Ordin aduce o serie de modificari conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici  al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator si care beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor. Astfel, se elimina cerinta privind realizarea unui venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari SUA pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, ca urmare a activitatii de creatie de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract.

 

Totodata, ordinul mentioneaza ca societatile care se infiinteaza in cursul anului fiscal, in vederea beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, sunt exceptate de la indeplinirea conditiei privind realizarea in anul fiscal precedent si inregistrarea distinct in balantele analitice a veniturilor din activitatea de creatie de programe pentru calculator.

 

Un alt aspect introdus de prezenul ordin priveste documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, in sensul ca nu se mai solicita copiile legalizate ale actelor de studii si contractelor individuale de munca, ci doar copii conform cu originalul.

 

Prevederile prezentului Ordin intra in vigoare la data de 1 februarie 2017.

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 2/2017

 

Ordonanta de urgenta nr. 2 din 06.01.2017, publicata in MO Partea I nr. 16 din 06.01.2017, privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

 

Pe langa alte modificari si completari aduse de prezenta Ordonanta de urgenta mentionam:

       Incepand cu data de 1 februarie 2017, pentru personalul din cadrul institutiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora, care ocupa functiile prevazute in anexa nr. IV Familia ocupationala de functii bugetare „Cultura” la Legea –cadru nr. 248/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, capitolul I, litera b),  cuantumul brut al salariilor de baza se majoreaza cu 50% fata de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiaza personalul prevazut mai sus se majoreaza cu 50% fata de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017, in masura in carein care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii;

       Incepand cu data de 1 iulie 2017, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilit potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2016, se majoreaza cu 9% si este de 1.000 lei. Incepand cu 1 martie 2017, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, este de 520 lei.

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 3/2017

 

Ordonanta de urgenta nr. 3 din 06.01.2017, publicata in MO Partea I nr. 16 din 06.01.2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, face urmatoarele precizari:

 

Se introduce un nou articol, respectiv 221, care prevede scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare. Astfel, contribuabili care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definita potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, precum si activitati conexe acesteia sunt scutiti de impozit pe profit in primii 10 ani de activitate. Aceasta facilitate fiscala va fi pusa in aplicare in conditiile respectarii reglementarilor in domeniul ajutorului de stat.

 

In ceea ce priveste microintreprinderile, Ordonanta de Urgenta modifica litera c) a art. 47, in sensul: “c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile.”

Practic modificarea vizeaza una din conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ pentru a beneficia de statutul microintrepriderilor, astfel nivelul veniturilor obtinute care era stabilit de legislatia anterioara la echivalentul in lei a 100.000 euro a fost ridicat la 500.000 de euro de catre prevederile actuale.

 

Pentru anul 2017, persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 indeplinesc conditiile cumulative de la art. 47 sunt obligate la plata impozitului pe ven5iturile microintreprinderilor incepand cu 1 februarie 2017, urmand a comunica organelor fiscale modificarea sistemului de impunere, pana la data de 25 februarie 2017 inclusiv.

 

 

Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

a) 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;

b) 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

 

Se scutesc de la plata impozitului pe venit si persoanele fizice care obtin venituri din salarii si asimilate salariaiilor, ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in cursul unui an (art.60 pct.4), respectiv la persoanele juridice romane care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN:

a)     5510 –Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;

b)    5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;

c)     5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;

d)    5590 – Alte servicii de cazare;

e)     5610 – Restaurante;

f)     5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;

g)    5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a;

h)     5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;

 

 

Pentru determinarea impozitului lunar vor fi deduse atat primele de asigurare voluntara de sanatate precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseaca echivalentul in lei al sumei de 400 de euro.

 

Incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017 se elimina plafonul contributiilor lunare de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor (plafonul era stabilit la valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut).

Practic plafonarea se aplica atat pentru contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate pentru luna ianuarie, ulterior cotele de contributii aplicandu-se la suma castigurilor brute.