Newsletter legislativ 13 ianuarie 2014

Cuprinde:

  • Ordonanta de urgenta nr. 109/2013
  • Legea nr. 335/2013
  • Legea nr. 329/2013
Ordonanta de urgenta nr. 109/2013

Ordonanta de urgenta nr. 109 din 11 decembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 796 din 17.12.2013, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, privind regimul strainilor in Romania, face urmatoarele precizari:

Art. I. – Dupa articolul 1281 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1282, cu urmatorul cuprins:

                                                                                               “Articolul 1282

Facilitati la intrarea pe teritoriul Romaniei a strainilor titulari ai unor documente eliberate de state Schengen

(1) Strainii titulari ai unor vize uniforme, valabile pentru doua sau multiple intrari, ai unor vize de lunga sedere sau ai unor permise de sedere, altele decat cele prevazute la art. 128 alin. (1), eliberate de state Schengen, pot intra pe teritoriul Romaniei in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata sa nu depaseasca 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei, fara viza de scurta sedere, daca documentele prezentate sunt in perioada de valabilitate, iar numarul de intrari si durata sederii autorizate nu au fost epuizate.
(2) Durata sederii pe teritoriul Romaniei nu poate depasi dreptul se sedere stabilit prin vizele uniforme, vizele de lunga sedere sau permisele de sedere prevazute la alin. (1)”

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 februarie 2014.

Legea nr. 335/2013

Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 776 din 12.12.2013, privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege reglementeaza, pentru absolventii de invatamant superior, perioada de 6 luni de debut in profesie, in conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia profesiilor pentru care exista reglementari speciale. Scopul efectuarii stagiului este de asigurare a tranzitiei absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii.
In continutul prezentei legi sunt definiti termenii de: stagiar, contract de stagiu, angajator, mentor, evaluare, perioada de stagiu si comisie de evaluare. Totodata actul normativ contine precizari privind organizarea perioadei de stagiu, procedura de evaluare a stagiarului, contractul de stagiu, finantarea stagiului dar si drepturile si obligatiile partilor.

In ceea ce priveste finantarea stagiului mentionam ca aceasta se poate realiza din urmatoarele surse:
a) Bugetul propriu al angajatorului;
b) Fondul social european;
c) Bugetul asigurarilor pentru somaj;
d) Sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;
e) Alte surse, potrivit legii.

Legea nr. 329/2013

Legea nr. 329 din 5 decembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 769 din 10.12.2013, privind ratificarea Acordului dintre Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013, face urmatoarele precizari:

Articol unic – Se ratifica Acordul dintre Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013.
Sunt considerate imopzite pe venit toate impozitele stabilite pe venitul total sau pe elementele de venit, inclusiv impozitele pe castigurile provenite din instrainarea proprietatii mobiliare sau imobliare si impozitele pe suma totalaa salariilor platite de intreprinderi.
Impozitele existente asupra carora se aplica acordul sunt, in special:
a) in cazul Romaniei:
(i) impozitul pe venit;
(ii) impozitul pe profit
b) in cazul Indiei:
(i) impozitul pe venit, inclusiv orice suprataxa de aceeasi natura; 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.