Newsletter legislativ 30 decembrie 2013

Cuprinde:

  • Hotararea nr. 965/2013
  • Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014
  • Hotararea nr. 992/2013
  • Legea bugetului de stat pe anul 2014 

Hotararea nr. 965/2013

Hotararea nr. 965 din 11 decembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 775 din 12.12.2013, pentru stabilirea zilelor de 27 si 31 decembrie 2013 si 3 ianuarie 2014 ca zile libere, face urmatoarele precizari:

Art. 1- (1) Pentru salariatii din sectorul public, zilele de 27 si 31 decembrie 2013 si 3 ianuarie 2014 se stabilesc ca zile libere.

(2) Pentru zilele stabilite ca zile libere in decembrie 2013, institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in zilele de 14 si 21 decembrie 2013 sau vor prelungi corespunzator timpul de lucru, pana la data de 24 decembrie 2013, potrivit planificarilor stabilite.

(3) Pentru ziua stabilita ca zi libera in luna ianuarie 2014, institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in ziua de 11 ianuarie 2014 sau vor prelungi corespunzator timpul de lucru , pana la data de 31 ianuarie 2014, potrivit planificarilor stabilite.

Legea nr. 340/2013

Legea nr. 340 din 10 decembrie 2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014, publicata in MO Partea I nr. 776 din 12.12.2013, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Potrivit prezentei legi:

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2298 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, astfel:

a) in cazul asiguratului sau pensionarului, la 2298 lei;
b) in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1149 lei.

Valoarea punctului de pensie in anul 2014 este de 790,7 lei.

Indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este de 1.07.

Cotele de contributii sociale obligatorii pentru anul 2014 sunt cele prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Contributia de asigurari sociale

a) 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator;
c) 41,3% pentru conditii speciale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 30,8% pentru contributia datorata de angajator.

Contributia de asigurari sociale de sanatate

5,5% pentru contribuţia individuală;
5,2% pentru contribuţia datorată de angajator;

Contributia la bugetul asigurarilor de somaj

a) 0,5% pentru contributia individuala;
b) 0,5% pentru contributia datorata de angajator.

Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale – diferentiata in functie de clasa de risc, intre 0,15% – 0,85%.

Contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale – 0,25% datorata de angajator.

In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, este inclusa si cota de 4,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In anul 2014, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor platite si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.
In anul 2014, tariful pentru un talon de plata la domiciliul beneficiarilor, in situatia in care acestia au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card, este de 2,15 lei si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.

Hotararea nr. 992/2013

Hotararea nr. 992 din 11 decembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 791 din 17.12.2013, privind stabilirea numarului auterizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2014, face urmatoarele precizari:

Art. 1 – Prezenta hotarare stabileste un numar total de 5.500 de autorizatii de munca ce pot fi eliberate in anul 2014 strainilor care doresc sa se incadreze in munca sau sa presteze munca in Romania in baza deciziei de detasare.

(2) Tipurile si numarul de autorizatii de munca sunt urmatoarele:
a) autorizatii de munca pentru lucratorii permanenti – 3000
b) autorizatii de munca pentru lucratori detasati – 900
c) autorizatii de munca pentru lucratori inalt calificati – 800
d) autorizatii de munca pentru lucratori sezonieri – 100
e) autorizatii de munca nominale – 100
f) autorizatii de munca pentru lucratori stagiari – 200
g) autorizatii de munca pentru sportivi – 300
h) autorizatii de munca pentru lucratori transfrontalieri – 100

Legea nr. 356/2013

Legea nr. 356 din 18 decembrie 2013 a bugetului de stat pe anul 2014, publicata in MO Partea I nr. 805 din 19.12.2013, face urmatoarele precizari:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 9 (5) Pentru anul 2014, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulteriorare, se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006;
b) 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006
(persoanele care se asigură facultativ în condiţiile art. 214 alin. (2) – cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara fara a solicita viza de lunga sedere, membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania, cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara) ;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 43 – In anul 2014, nivelul indemnizatiilor sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate este de 350 lei.