Newsletter legislativ 10 februarie 2014

Cuprinde:


  • Legea nr. 187/2013
  • Ordinul nr. 1977/2013
  • Hotararea nr. 1116/2013

Legea nr. 187/2013

Legea nr. 187 din 2012, publicata in MO Partea I nr. 757 din 12.11.2012, pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, face urmatoarele precizari:

Prevederile Legii 286/2009 privind Codul Penal intra in vigoare la data de 01 februarie 2014.

Astfel, pe langa multe alte modificari si completari aduse de prezenta lege, se vor modifica si anumite aspecte privind Codul Muncii. In acest sens mentionam ca incepand cu data de 1 februarie 2014 in temeiul prezentei legi se modifica Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata dupa cum urmeaza:
1.Articolele 261-263 privind neexecutarea unor hotarari judecatoresti definitive se abroga.

2. Art. 264 se modifica si va avea urmatorul continut:” (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor privitoare la aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, în termen de cel mult 15 zile de la primirea celei de-a doua solicitări.
(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în împiedicarea sub orice formă a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte, spaţii, terenuri sau mijloace de transport pe care angajatorul le foloseşte în realizarea activităţii lui profesionale, pentru a efectua verificări privitoare la aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă.
(4) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă.“

Mentionam ca legislatia anterioara prevedea pentru infractiunile de la alin. 1 si 2 o sanctiune cu inchisoare de la 6 luni la un an sau amenda penala. In privinta sanctiunii primirii la munca a mai mult de 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca legislatia anterioara prevedea inchisoare de la 1 la 2 ani sau amenda penala.
Astfel, pe langa modificarea regimului sanctionator se introduce o noua infractiune constand in impiedicarea sub orice forma a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte, spatii, terenuri sau mijloace de transport pe care angajatorul le foloseste in realizarea activitatii lui profesionale.

3. Art. 265 se modifica si va avea urmatorul continut:”(1) Incadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la art. 264 alin. (4) se sancţionează primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane.
(3) Dacă munca prestată de persoanele prevăzute la alin. (2) sau la art. 264 alin. (4) este de natură să le pună în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(4) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4), instanţa de judecată poate dispune şi aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele pedepse complementare:
a) pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare ori subvenţii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru o perioadă de până la 5 ani;
b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru o perioadă de până la 5 ani;
c) recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor ori subvenţiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracţiunii;
d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori a punctelor de lucru în care s-a comis infracţiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licenţe de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.
(5) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4), angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând:
a) orice remuneraţie restantă datorată persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneraţiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excepţia cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv penalităţile de întârziere şi amenzile administrative corespunzătoare;
c) cheltuielile determinate de transferul plăţilor restante în ţara în care persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată în condiţiile legii.
(6) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4) de către un subcontractant, atât contractantul principal, cât şi orice subcontractant intermediar, dacă au avut cunoştinţă de faptul că subcontractantul angajator angaja străini aflaţi în situaţie de şedere ilegală, pot fi obligaţi de către instanţă, în solidar cu angajatorul sau în locul subcontractantului angajator ori al contractantului al cărui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevăzute la alin. (5) lit. a) şi c).“

Mentionam ca legislatia anterioara prevedea un regim sanctionator cu inchisoare de la 1 la 3 ani pentru incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale de varsta sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activitati cu incalcarea prevederilor legale referitoare la regimul de munca al minorilor precum si pentru primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este o victima a traficului de persoane, prezenta legislatie reducand sanctiunea pentru aceste infractiuni la: – inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

Ordinul nr. 1977/2013

Ordinul nr. 1977 din 9 decembrie 2013, publicat in MO Partea I nr. 57 din 23.01.2014, privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului,ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr.1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” face urmatoarele precizari:

Anexa nr. 1.1 “Anexa angajator” si anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” la formularul 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” se modifica si se inlocuiesc.
Anexa nr. 2 “Nomenclatorul –Creante fiscale-“ se modifica si se inlocuieste;
Anexa nr.3 “Nomenclatorul – Subventii/scutiri/reduceri-“ se modifica si se inlocuieste;
Anexa nr.4 “Nomenclatorul – Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului – “ se modifica si se inlocuieste;
Anexa nr.5 “Nomenclatorul – Tip asigurat – “ se modifica si se inlocuieste;
Anexa nr.7 “Instructiuni de completare a formularului 112 – Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate – “ se modifica si se inlocuieste cu anexa 6.

Prevederile prezentului Ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial, prin exceptie de la aceasta regula prevederile ordinului se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014, pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit.

Hotararea nr. 1116/2013

Hotararea nr. 1116 din 2013, publicata in MO Partea I nr. 836 din 24.12.2013, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08, face urmatoarele precizari:

Orice ocupatie are un cod format din 6 cifre, astfel:
a) prima cifra corespunde codului grupei majore;
b) primele doua cifre corespund codului subgrupei majore;
c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;
d) primele 4 cifre corespund codului grupei de baza;
e) ultimele doua cifre, din cele 6, corespund codului ocupatiei.

Totodata, COR cuprinde urmatoarele 10 grupe majore:

a) grupa majora 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administraţiei publice, conducatori si functionari superiori;
b) grupa majora 2: Specialisti in diverse domenii de activitate;
c) grupa majora 3: Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic;
d) grupa majora 4: Functionari administrativi;
e) grupa majora 5: Lucratori in domeniul serviciilor;
f) grupa majora 6: Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit;
g) grupa majora 7: Muncitori calificati si asimilati;
h) grupa majora 8: Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente;
i) grupa majora 9: Muncitori necalificati;
j) grupa majora 0: Fortele armate.

Mentionam ca anexa se completeaza cu cinci noi grupe de baza, dupa cum urmeaza:
a) Dupa grupa de baza „2424 Specialisti in formarea si dezvoltarea personalului“ se introduce o noua grupa de baza, cu urmatorul cuprins: „2429 Specialisti in administratie neclasificati in grupele de baza anterioare.“;
b) Dupa grupa de baza „3413 Specialisti in domeniul religiei si asimilati“ se introduc patru noi grupe de baza, cu urmatorul cuprins:
3414 Personal didactic in invatamantul primar
3415 Personal didactic in invatamantul prescolar
3416 Instructori si asimilati din invatamant
3419 Personal in invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare.

Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.
 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.