NEWSLETTER LEGISLATIV – 12 MARTIE 2021


Cuprinde:

• Ordonanta de urgenta nr. 13/2021
• Legea nr. 16/2021

Ordonanta de urgenta nr. 13/2021

Ordonanta de urgenta nr. 13 publicata in MO nr. 197 din 26.02.2021 Partea I pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si a Legii contabilitatii nr. 82/1991, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta aduce printre altele o serie de modificari in privinta tichetelor cadou precum si alte modificari dintre care enumeram mai jos:

  • Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile: cheltuielile privind tranzactiile efectuate cu o persoana situata intr-un stat care, la data inregistrarii cheltuielilor, este inclus in anexa I din Lista UE a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru tranzactiile efectuate incepand cu data de 1 ianuarie 2021, numai in situatia in care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzactii care nu au un scop economic.
  • Art. 76 alin. (4), lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Urmatoarele cheltuieli nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern. Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, cu exceptia indemnizatiilor de vacanta acordate potrivit legii.
  • In cazul cadourilor in bani si/sau natura, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depaseste 150 de lei:

(i) Cadouri oferite angajatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase;
(ii) Cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
(iii) Cadouri oferite angajatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, regulamentul intern, sau primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, este neimpozabila, in masura in care valoarea totala a acestora nu depaseste intr-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate”.

  • Beneficiarii de venituri din salarii si asimilate salariilor datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri, cu exceptia persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu sunt rezidenti fiscali romani, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82.
  • Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru boli grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern. In cazul cadourilor in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile nu sunt cuprinse in baza de calcul a contributiei in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depaseste 150 de lei:

(i) Cadouri oferite angajatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase;
(ii) Cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
(iii) Cadouri oferite angajatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Ca urmare a modificarilor aduse de prezenta Ordonanta de Urgenta, intelegerea noastra este ca tichetele cadou acordate cu alte ocazii decat Paste, Craciun, 8 martie (angajatelor), 1 iunie (copiilor minori ai angajatilor), nu vor fi scutite de contributii.

Un aspect important este ca, ulterior acestei Ordonante de Urgenta, angajatorii pot insera inclusiv in Regulamentul Intern prevederile referitoare la ajutoare si cadouri in bani si/sau natura (inclusiv tichete cadou) si acestea vor beneficia de facilitatile fiscale. Reamintim ca anterior prezetei Ordonante de urgenta, acestea puteau fi prevazute doar in contractul de munca (colectiv sau individual).

Alte masuri impuse de acest act normativ vizeaza situatia avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti.

Totodata, actul normativ statueaza ca in anul 2021, termenul de depunere a declaratiei anuale de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale, este pana la 15 aprilie 2021 inclusiv.

Legea nr. 16/2021

Legea nr. 16 publicata in MO nr.238 din 09.03.2021 Partea I, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Printre altele, legea stabileste si castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 la valoarea de 5380 lei.

Castigul salarial mediu brut scade cu 49 lei fata de valoarea acestuia in 2020.

Cuantumul ajutorului de deces este stabilit astfel:

a) Decesul asiguratului sau pensionarului – 5380 lei;
b) Decesul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului – 2690 lei.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.