NEWSLETTER LEGISLATIV – 07 IANUARIE 2021 Partea I

Cuprinde:

• Legea nr. 296/2020

Legea nr. 296/2020

Legea nr. 296 publicata in MO in Partea I nr. 1269 din 21.12.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege aduce o serie de modificari si completari la Codul Fiscal dintre care enumeram:

 • Se introduc noi definitii pentru anumiti termeni;
 • Se pune in discutie rezidenta in Romania a persoanei juridice straine si stablirea acesteia de catre organele fiscale competente;
 • Reguli de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si sumelor reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept;
 • La articolul 76 alineatul (4), lit. a) – Venituri considerate neimpozabile – se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  ”a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru boli grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau natura, inclusiv tichete cadou oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihna, pentru salariatii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. In cazul cadourilor in bani si/sau natura, inclusiv tichetele cadou oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depaseste 150 de lei:

(i) cadouri oferite salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase;
(ii) cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
(iii) cadouri oferite salariatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 Iunie. Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, sunt neimpozabile, in masura in care valoarea totala a acestora nu depaseste intr-un an fiscal nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget, cu exceptia contravalorii serviciilor turistice si a indemnizatiilor de vacanta acordate potrivit legii.”

 • La art. 76 alin (4), dupa litera v) – venituri considerate neimpozabile – se introduc doua noi litere, literele w) si y), cu urmatorul continut:
  ”w) sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum si electricitate, incalzire, apa si abonament de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 de lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca. Sumele vor fi acordate fara necesitatea de prezentare a documentelor justificative;
  y) acoperirea costurilor cu testarea epidemiologica si/sau vaccinarea angajatilor pentru impiedicarea raspandirii bolilor care pun in pericol sanatatea angajatilor si cea publica.”
 • Cheltuieliule suportate de angajator aferente activitatii in regim de telemunca pentru salariatii care desfasoara activitatea in acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal;
 • La articolul 78, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat (21) , care prevede ca in cazul avantajelor in bani si/sau natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de calcul, retinere, plata si declarare a impozitului revine dupa cum urmeaza:

a) angajatorului rezident fiscal roman, cand avantajele in bani si/sau natura sunt acordate de alte entitati decat acesta si plata se efectueaza prin intermediul angajatorului;
b) platitorilor de venituri rezidenti fiscali romani, cand avantajele in bani si/sau natura sunt acordate de alte entitati decat angajatorul, cu exceptia situatiei persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu au sediul social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania, pentru care sunt aplicabile prevederile art.82.”

 • In cazul veniturilor reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglemantarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite;
 • Se introduce un nou capitol, anume Capitolul IV^1 Reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit;
 • Se introduce un nou articol, anume Art. 68^2 – Plati anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activitati independente.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.