Newsletter legislativ 09 august 2017

NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

 

  • Ordonanta de urgenta nr. 53/2017
  • Ordonanta de urgenta nr. 55/2017
  • Ordonanta de urgenta nr. 60/2017

 

Ordonanta de urgenta nr. 53/2017

 

Ordonanta de urgenta nr. 53/2017, publicata in MO Partea I nr. 644 din 07.08.2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta introduce un nou articol, respectiv 151, articol ce defineste munca nedeclarata ca fiind:

 

a) primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;

b) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea contractului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;

c) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat;

d) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.

 

Ordonanta de urgenta modifica si termenul in care se incheie actele aditionale, in sensul ca orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. 3 al art. 17 din lege, in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificarea este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil (anterior termenul era de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii).

Termenul de declarare in Revisal a actelor aditionale va fi cu cel putin o zi anterior producerii modificarii.

 

Ordonanta de urgenta modifica si continutul art. 119, urmand ca angajatorul sa fie obligat sa tina la locul munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.

 

In final atragem atentia ca prevederile prezentei Ordonante de Urgenta modifica si regimul contraventiilor si al amenziilor aferente (in sensul majorarii cuantumului acestora).Totodata este introdusa sanctiunea complementara de sistare a activitatii a locului de munca organizat, supus controlului, in anumite situatii conform unei proceduri elaborate de Inspectia Muncii si aprobate prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.

 

Ordonanta de urgenta nr. 55/2017

 

Ordonanta de urgenta nr. 55/2017, publicata in MO Partea I nr. 644 din 07.08.2017, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Cea mai importanta modificare adusa de prezenta ordonanta de urgenta este instituirea plafonului maximal in cazul indemnizatiilor pentru cresterea copiilor. Astfel, indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata si nici mai mare de 8500 lei.

 

Aceste prevederi se vor aplica incepand cu drepturile aferente lunii septembrie 2017.

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 60/2017

 

Ordonanta de urgenta nr. 60/2017, publicata in MO Partea I nr. 648 din 07.08.2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Incepand cu data de 1 septembrie 2017, articolul 78, alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap”

 

Prin aceasta modificare se elimina optiunea angajatorului de a achizitiona bunuri/servicii de la unitati protejate autorizate, acesta fiind obligat la plata fondului de handicap catre bugetul de stat.

Modificarea intra in vigoare incepand cu 01 septembrie 2017.

 

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice publice, cu exceptia institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, au obligatia organizarii unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Aceasta masura nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de catre institutia publica.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.