Newsletter legislativ 01 august 2017

NEWSLETTER LEGISLATIV

 

 

Cuprinde:

 

 

  • Ordinul comun nr. 409/4.020/737/703
  • Legea nr. 136/2017
  • Legea nr. 177/2017
  • Hotararea nr. 512/2017
  • Ordonanta nr. 4/2017
  • Ordinul comun nr. 953/783

 

 

 

 

Ordinul comun 409/4.020/737/703

 

Ordinul comun 409/4.020/737/703, publicat in MO Partea I nr. 468 din 22.06.2017, al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului educatiei nationale, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului finantelor publice privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul ordin defineste cadrul legal in care angajatii beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii ca urmare a crearii de programe pentru calculator.

Conditiile care trebuie indeplinite cumulativ pentru ca angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator ( CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209 ) sa beneficiez de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, sunt:

a)     posturile pe care sunt angajati corespund uneia din ocupatiile: administrator baze de date, analist, iginer de sistem in informatica, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic;

b)    postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele asimilate;

c)     detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv una dintre activitatile enumerate la lit. a)

d)    angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii;

e)     veniturile anuale prevazute la lit. d) au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 EURO (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

 

Sunt exceptate de la conditia privind venitul anual societatile care se infiinteaza in cursul anului fiscal pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator, precum societatile care au facut obiectul unei reorganizari pentru anul in care s-a produs reorganizarea.

 

Ordinul cuprinde si informatii privind documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, modul de arhivare/semnare a acestora si de intocmire a statului de salarii.

 

Prevederile ordinului intra in vigoare la data de 01 iulie 2017 si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii iulie 2017.

 

 

 

Legea nr. 136/2017

 

 

Legea nr. 136 din 13.06.2017, publicata in MO Partea I nr. 440 din 14.06.2017, privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, face urmatoarele precizari:  

 

Comentariu: Prezenta lege modifica art. 60, punctul 3 din Codul Fiscal ce face referire la scutirea de la plata impozitului pe venit a persoanelor care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare.

Astfel, noul text de lege va avea urmatorul cuprins:

 

„3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la 

art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, definita conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului cercetarii si inovarii, in urmatoarele conditii:

a)     scutirea se acorda pentru toate persoanele care sunt incluse in echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare si inovare, astfel cum este definit in Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu indicatori de rezultat definiti;

b)     scutirea se acorda in limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare si inovare, evidentiate distinct in bugetul proiectului;

c)     statul de plata aferent veniturilor din salarii si asimilate salariilor, obtinute de fiecare angajat din activitatile desfasurate in proiectul de cercetare-dezvoltare si inovare, se intocmeste separat pentru fiecare proiect.”

 

Prevederile prezente legi se aplica incepand cu veniturile aferente lunii iulie 2017.

 

 

 

Legea nr. 177/2017

 

Legea nr. 177 din 18.07.2017, publicata in MO Partea I nr. 584 din 21.07.2017, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu:  Prezenta lege aduce modificari asupra sumelor ce se deduc din baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii la functia de baza. Astfel, se deduc primele de asigurare voluntara de sanatate, precum și serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate de angajați, astfel încat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizeaza servicii medicale furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa. Persoana in intretinere este definita la art. 77 alin 3 din Codul Fiscal.

De asemenea, sunt exceptate de la plata impozitului pe venit, veniturile reprezentand prime de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel încat la nivelul anului sa nu se depasească echivalentul in lei al sumei de 400 euro.

 

Hotararea nr. 512/2017

 

Hotararea nr. 512 din 20.07.2017, publicata in MO Partea I nr. 592/24.07.2017, privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi libera, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta hotarare prevede ca pentru salariatii din sectorul public, ziua de 14 august 2017 se stabileste ca zi libera, urmand a fi recuperata in data de 19 august 2017 sau prin prelungirea timpului de lucru.

 

 

 

Ordonanta nr. 4/2017

 

 

Ordonanta nr. 4 din 20.07.2017, publicata in MO Partea I nr. 598 din 25.07.2017, pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta ordonanta aduce modificari asupra bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale datorata de angajator.

Astfel, in situatia in care castigul lunar brut realizat in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial este sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, venitul luat in calcul la determinarea bazei lunare de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora este salariul minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

Aceasta modificare nu se aplica veniturilor realizate de urmatoare categorii de salariati:

a)     elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;

b)    ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani;

c)     persoane cu dizabilitati carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;

d)    pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e)     realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.

 

In aplicarea celor de mai sus se vor solicita documente justificative persoanelor fizice aflate in una din situatiile prevazute la literele a), c) si d), iar in cazul literei e), procedura de aplicare se va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

Aceste prevederi intra in vigoare la data de 01 august 2017 si se vor aplica incepand cu veniturile aferente lunii august 2017.

 

 

 

Ordinul comun nr. 953/783/2017

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.