NEWSLETTER LEGISLATIV – 07 IANUARIE 2021 PARTEA II

Cuprinde:

• Hotararea nr. 1133/2020
• Legea nr. 298/2020
• Ordonanta de urgenta nr. 220/2020

Hotararea nr. 1133/2020

Hotararea nr. 1133 publicata in MO in Partea I nr. 1326 din 31.12.2020 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2021, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta Hotarare prevede faptul ca pentru anul 2021 se stabileste un contingent de 25.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in Romania.

Legea nr. 298/2020

Legea nr. 298 publicata in MO in Partea I nr. 1293 din 24.12.2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege stabileste urmatoarele:

 • La articolul 52 alin. (1), care stabileste suspendarea contractelor individuale de munca din initiativa angajatorului, dupa litera e) se introduce o noua litera f), cu urmatorul cuprins: „f) pe durata suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.”
 • Se introduce un nou articol, articolul 531 care impune ca in cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, salariatii afectati de activitatea redusa sau intrerupta, care au contractul individual de munca suspendat, beneficiaza de o indemnizatie platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat in vigoare, pe toata durata mentinerii starii de asediu sau starii de urgenta, dupa caz.
 • In cazul in care bugetul angajatorului destinat platii cheltuielilor de personal permite, indemnizatia prevazuta anterior poate fi suplimentata de catre angajator cu sume reprezentand diferenta de pana la minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, in conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1).
 • Indemnizatia prevazuta este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, insa pentru aceasta nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015.
 • In cazul in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca, dintre care cel putin un contract cu norma intreaga este activ pe perioada instituirii starii de asediu sau starii de urgenta, acesta nu beneficiaza de indemnizatia prevazuta;
 • In cazul in care un angajat are mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate ca urmare a instituirii starii de asediu sau starii de urgenta, acesta beneficiaza de indemnizatia prevazuta aferenta contractului individual de munca cu drepturile cele mai avantajoase.
 • Perioada prevazuta, pentru care salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate si angajatorii acestor salariati nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca, constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Pentru stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada starii de asediu sau starii de urgenta.
 • In cazul in care stagiul de cotizare este corespunzator unei fractiuni de luna, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara grantat in plata, in vigoare in perioada respectiva, corespunzator fractiunii de luna.

Ordonanta de urgenta nr. 220/2020

Ordonanta de urgenta nr. 220 publicata in MO in Partea I nr. 1326 din 31.12.2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta stabileste urmatoarele masuri:

 • Angajatorii care in perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau de alerta, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, incadrati in aceleasi categorii de varsta, carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru o perioada de minimum 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni prevazut anterior.
 • Pentru persoanele care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, denumiti in continuare zilieri, care isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile prevazute la art. 13 din legea anterior mentionata, afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2021, se acorda de la bugetul de stat o suma reprezentand 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca.
 • Pana la 30 iunie 2021, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajatii care incheie contracte individuale de munca pe perioada determinata de pana la 3 luni, se asigura decontarea unei parti din salariul acordat acestora, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate in aceste locuri de munca, pentru o perioada de lucru de 8h/zi, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, aferent perioadei lucrate.
 • Alineatul (1) al articolului 82 din Ordonanta de Urgenta nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolare, se modifica in sensul ca prevederile acestei ordonante se aplica pana la 30 iunie 2021 si in situatia in care prin ordin al ministrului educatiei se dispune suspendarea activitatilor care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant si continuarea activitatilor in sistem on-line.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.