NEWSLETTER LEGISLATIV – 16 DECEMBRIE 2020

Cuprinde:

• Ordonanta de urgenta nr. 211/2020
• Legea nr. 282/2020
• Hotararea nr. 1065/2020
• Ordinul nr. 1707/3436/2020
• Ordinul nr. 1708/1531/2020
• Legea nr. 239/2020

Ordonanta de urgenta nr. 211/2020

Ordonanta de urgenta nr. 211 publicata in MO in Partea I nr. 1189 din 07.12.2020 pentru prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala adoptate in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta modifica termenul pana la care masurile destinate angajatorilor si angajatilor se aplica potrivit OUG 132/2020.

Prevederile si facilitatile prevazute la art. XI si XV din OUG nr. 30/2020 se acorda pana la data de 30 iunie 2021 pentru toate domeniile prevazute de Legea 55/2020. De asemenea, masurile de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice, prevazute in OUG nr. 120/2020 se aplica pe toata perioada in care activitatea este suspendata, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2021.

Facilitatile mentionate mai sus sunt reprezentate de indemnizatiile de somaj tehnic platite de angajatorii a caror activitate a fost restrictionata prin Legea 55/2020, precum si de acelora carora le-a fost suspendata activitatea ca urmare a anchetei epidemiologice efectuata de directiile de sanatate publica.

Legea nr. 282/2020

Legea nr. 282/2020 publicata in MO in Partea I nr. 1201 din 09.12.2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege aduce modificari importante cu privire la masurile de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor, printre care enumeram:

Angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca cu pana la 50% din durata zilnica, saptamanala sau lunara, pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu, cat si cu pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita strarea de urgenta/alerta/asediu. Aceasta reducere a timpului de munca trebuie sa se realizeze cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului.

Pe durata reducerii timpului de munca, salariatii afectati de aceasta masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut lunar prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut lunar aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat. Indemnizatia este suportata de angajator, din fondul de salarii si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta, in cel mult 5 zile de la emiterea deciziei de reducere a timpului, din bugetul asigurarilor pentru somaj dupa indeplinirea de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea.

De asemenea se aduc modificari si in ceea ce priveste documentatia ce trebuie depusa la autoritati in vederea recuperarii indemnizatiei.

In cazul profesionistilor sau a persoanelor care au incheiate conventii individuale de munca beneficiaza, la cerere, in baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru angajatii care au lucrat in regim de telemunca, pe perioada starii de urgenta sau de alerta pentru cel putin 15 zile lucratoare, angajatorii beneficiaza de un ajutor in valoare de 2.500 de lei, decontarea realizandu-se in ordinea depunerii solicitarilor pana la 31 decembrie 2020.

Hotararea nr. 1065/2020

Hotararea nr. 1065 publicata in MO in Partea I nr.1215 din 11.12.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 decembrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta hotarare stabileste urmatoarele:

Incepand cu data de 14 decembrie 2020 se prelungeste cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul tarii.

Ordinul nr. 1707/3436/2020

Ordinul nr. 1707/3436/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul Ordin modifica modelul documentelor prevazut la art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgenta nr. 30/2020.

Se modifica anexa la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Aceasta se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Aceasta anexa se utilizeaza incepand cu drepturile aferente lunii noiembrie 2020 de catre persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe si a caror activitate a fost restrictionata.

Acest ordin stabileste de asemenea activitatile restrictionate potrivit hotararilor Guvernului referitoare la declararea starii de alerta si a prelungirii acesteia si masurile care se aplica pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ordinul nr. 1708/1531/2020

Ordinul nr. 1708/1531/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului tineretului si sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul Ordin modifica modelul documentelor prevazut in art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgenta nr. 30/2020.

Se modifica anexa la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului tineretului si sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Aceasta se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Aceasta anexa se utilizeaza incepand cu drepturile aferente lunii noiembrie 2020 de catre persoanele prevazute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 a caror activitate sportiva a fost restrictionata.

Acest ordin stabileste de asemenea activitatile restrictionate potrivit hotararilor Guvernului referitoare la declararea starii de alerta si a prelungirii acesteia si masurile care se aplica pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Legea nr. 239/2020

Legea nr. 239 publicata in MO in Partea I nr. 1041 din 06.11.2020 pentru modificarea si completarea Legii. Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege modifica si completeaza Codul Fiscal, printre altele cu:

La articolul 25 alineatul (4), dupa litera i) se introduc doua noi litere i1) si i2) care fac trimitere la cheltuielile privind functionarea unitatilor de educatie timpurie aflate in administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie aflate in unitati care ofera servicii de educatie timpurie, conform legislatiei in vigoare precum si la situatia contribuabililor care efectueaza cheltuieli cu educatia timpurie si care scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educatia timpurie conform lit i1), dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil. In cazul in care suma depaseste impozitul pe profit datorat, diferenta va fi scazuta, in ordine, din impozitul pe salarii retinut de contribuabil pentru angajati, din taxa pe valoarea adaugata sau din accizele datorate.

Totodata, precizam ca textul de lege statueaza ca sumele platite de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor sunt neimpozabile.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.