Newsletter legislativ 02 decembrie 2013

Cuprinde:

  • Ordinul nr. 2272/2013
  • Legea nr. 291/2013
  • Ordonanta de urgenta nr. 102/2013


Ordinul nr. 2272/2013


Ordinul nr. 2272 din 30 octombrie 2013, publicat in MO Partea I nr. 691 din 12.11.2013, pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art.42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice face urmatoarele precizari:


Comentariu: Prezentul Ordin stabileste procedura aplicabila persoanelor cu handicap grav care, in baza unei evaluari medico-psihosociale, au dreptul la un asistent personal dar si cea privind cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate care au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.


Legea nr. 291/2013Legea nr. 291 din 13 noiembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 701 din 15.11.2013, pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa face urmatoarele precizari.


Comentariu: Prezenta lege introduce posibilitatea acordarii tichetelor de masa atat pe suport hartie cat si pe suport electronic. Astfel, tichetele de masa in format electronic sunt bonuri de valoare pe suport electronic reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi si destinate exclusiv acordarii alocatiei individuale de hrana a salariatilor in conformitate cu prevederile prezentei legi.


Angajatorul are libertatea de a decide daca acorda tichete de masa si sub ce forma, in urma consultarii cu salariatii.Tichetele de masa emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar.


Prevederile prezentei legi intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.


Ordonanta de Urgenta nr. 102/2013


Ordonanta de Urgenta nr. 102 din 14 noiembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 703 din 15.11.2013, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu data de 1 ianuarie
2014.

Printre modificarile aduse de prezenta ordonanta de urgenta se enumera si cele privind determinarea impozitului pe venitul din salarii. Astfel, atat la functia de baza cat si la celelalte cazuri, se admite deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii datorate potrivit legii si prevederilor Uniunii Europene sau ale conventiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate sociala in care Romania este parte.

Totodata, prezenta ordonanta mentioneaza ca se introduc in categoria veniturilor neimpozabile la calculul profitului impozabil urmatoarele tipuri de venituri:
– dividendele primite de la persoane juridice straine, platitoare de impozit pe profit sau un impozit similar, situate in state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri;
– castigurile de capital obtinute din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la persoane juridice romane sau la persoane juridice din state cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri;
– veniturile obtinute din lichidarea altor persoane juridice romane sau a unor persoane juridice straine situate in state cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri.

Prevederile de mai sus se aplica in situatia in care contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de 1 an, minim 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende sau al persoanei juridice la care are titluri de participare vandute/cesionate sau, al persoanei juridice care este supusa operatiunii de lichidare.

In privinta impozitului pe veniturile microintreprinderilor, prezentul act normativ enunta faptul ca daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit de profit. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute mai sus, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Totodata sunt aduse modificari si in privinta calculului bazei impozabile pentru persoanele juridice care aplica sistemul de impozitare a microintreprinderilor.

In privinta regulilor de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European, prezenta Ordonanta enunta faptul ca persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii  Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European beneficiaza de aceleasi deduceri ca si persoana fizica rezidenta la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obtinute din Romania. Baza de calcul se determina dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.Deducerile se acorda in limita prevazuta in legislatia romana pe baza documentelor justificative in cazul in care nu sunt deduse in statul de rezidenta.

Mentionam ca prezenta Ordonanta aduce modificari si in ceea ce priveste taxele locale, taxa pe valoare adaugata dar si accizele.

 
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.