Ce beneficii poți acorda angajaților în limita a 33% din salariul de bază

beneficii

Ordonanța 16 din 15 iulie 2022 a adus numeroase modificări fiscale care se vor resimți în bugetul companiilor, antreprenorilor și oamenilor care au venituri din activități independente. Dintre cele mai importante modificări amintim: joburile part-time sunt impozitate la nivelul salariului minim pe economie de la 1 august, iar din 2023 crește impozitului pe dividende, scade plafonul cifrei de afaceri până la care firmele se încadrează la impozit pe venitul microîntreprinderii, precum și plafonul privind veniturile din activităţi independente, PFA, întreprinderi individuale, familiale. Există și o veste bună în ordonanța 16, în cazul unor beneficii acordate de angajator salariaților, se introduce un plafon lunar pentru venitul neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Prevederea se aplică de la 1 ianuarie 2023.

 

 

Beneficii exceptate de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale în limita lunară de 33% din salariu de bază al angajatului:

a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. k), în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice; 

b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situaţii decât cea prevăzută la alin. (4) lit. c), astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Atenție! La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din lună în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înţelege hrana preparată în unităţi proprii sau achiziţionată de la unităţi specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaţilor proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată/lună/persoană, în următoarele condiţii:

(i) angajatul, soţul/soţia acestuia nu deţin o locuinţă în proprietate personală sau în folosinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
(ii) spaţiul de cazare/de locuit se află în unităţile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat în acest scop de la o terţă persoană, de către angajator;
(iii) contractul de închiriere dintre angajator şi terţă persoană este încheiat în condiţiile legii;
(iv) plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soţi, în cazul în care ambii soţi desfăşoară activitate în aceeaşi localitate, la acelaşi angajator sau la angajatori diferiţi, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a acestuia. 

*La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară, în vigoare în luna pentru care se acordă avantajele. Verificarea îndeplinirii condiţiilor se efectuează pe baza documentelor justificative şi constituie responsabilitatea angajatorului.

d) contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate; 

e) contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană; 

f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană; 

g) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Sumele sunt acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative. 

(4^2) Ordinea în care veniturile prevăzute la alin. (4^1) se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabileşte de angajator.”

Așadar poți acorda angajaților indemnizaţia de telemuncă, o parte din chiria apartamentelor în care locuiesc angajaţii, cazarea şi transportul pentru vacanţă, dar şi abonamente la serviciile medicale atât timp cât acestea se încadrează în limita de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

 

 

Ce beneficii oferă angajatorii, conform studiului Employee Benefits Survey, realizat de SHRM

91% dintre angajatori oferă benefcii pentru sănătatea mintală în 2022. De asemenea și beneficiile precum serviciile de telemedicină sunt în creștere, potrivit celui mai recent studiu al SHRM privind beneficiile angajaților. Asistența medicală este clasată de către angajatori ca fiind cel mai important tip de beneficiu pe care o organizație îl poate oferi angajaților săi, urmată de beneficii legate de pensionare și concediu, care s-au clasat împreună pe locul doi. Aceste beneficii erau în top și înainte de pandemie, dar dar acum sunt considerate ca fiind mai importante decât erau înainte de pandemie.


Beneficii pentru sănătate

 • 93% dintre organizații au indicat că oferă servicii de telemedicină sau telesănătate ca beneficiu, în creștere cu 20 de puncte procentuale față de 2019.
 • 1 din 5 angajatori oferă zile de sănătate mintală peste concediul medical obișnuit.
 • Aproape toate organizațiile (98%) oferă un anumit tip de abonament medical, iar 72%  dintre organizații spun că oferă un plan de sănătate complet asigurat.
 • 63% dintre angajatori oferă, ca beneficii flexibile, alimentarea conturilor de cheltuieli medicale și 57% dintre angajatori oferă, ca beneficii, alimentarea conturilor de economii pentru sănătate.

Pensii

 • 82% dintre angajatori clasifică pensia și economiile drept beneficii importante. Procentul este în creștere cu 27% față de 2020/2021.
 • În 2022, 94% dintre angajatori au oferit un anumit tip de plan de economii pentru pensiile angajaților lor.
 • 83% dintre angajațori au contribuit la planurile publice de pensii și 76% au contribuit la planurile private.
 • Puțin peste jumătate (51%) dintre organizații au declarat că înscriu automat angajați noi sau existenți în planul de pensionare al companiei lor – o cifră care a rămas constantă de la debutul pandemiei de COVID-19.

Concedii

 • 99% dintre angajatori au oferit concediu de odihnă plătit și 96% au oferit concediu medical plătit
 • Concediul de odihnă nelimitat a continuat să fie oferit rar, doar (6%) indicând că au oferit acest beneficiu.
 • 20% dintre organizații au spus că au oferit zile libere plătite pentru sănătatea mintală separate de concediul medical obișnuit.

Îngrijirea familiei:

 • Peste jumătate dintre organizații (59%) au declarat că oferă un cont flexibil de cheltuieli pentru îngrijirea persoanelor dependente.
 • În plus, 31% dintre organizații au spus că le-ar permite angajaților să aducă copiii la muncă în caz de urgență, ca beneficiu.

Munca flexibilă:

 • 63% dintre angajatori au spus că oferă majorității lucrătorilor lor oportunitatea de a adopta un model de muncă hibrid, care implică o combinație de lucru remote și de la birou.
 • 62% au declarat că oferă angajaților o subvenție sau o rambursare pentru biroul de acasă sau echipamentul de lucru.

Dezvoltare profesională:

 • 78% dintre angajatori acoperă oportunități de a dezvolta noi competențe, față de 75% în 2021.
 • Numărul angajatorilor care au considerat că beneficiile de dezvoltare profesională sunt importante de oferit a crescut la 65% în 2022. 

Beneficiile pe care le oferi colegilor sunt o oportunitate de a le îmbunătăți experiența și de a face diferența în viața lor. În condițiile unui deficit tot mai acut de talente și a creșterii opțiunilor pe care le au oamenii pentru a lucra, beneficiile pot juca un rol esențial în această competiție și pot crea acea stare de bine pe care și-o doresc oamenii de la viitorul loc de muncă. 

Surse:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257589

https://www.shrm.org/about-shrm/press-room/press-releases/pages/shrm-releases-2022-employee-benefits-survey–healthcare-retirement-savings-and-leave-benefits-emerge-as-the-top-ranked-be.aspx

Citește și alte articole despre beneficii:

Pachetele de beneficii pentru angajati si avantajele lor

Cum să-ți ajuți echipa să se adapteze săptămânii de lucru de 4 zile

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.