Ioana Dobre, Consultancy Manager, BIA HR: Procesul de angajare al unui cetățean străin este destul de costisitor

angajare cetateni Non-UE

Vineri, 13 august, a avut loc webinarul Angajarea cetățenilor Non-UE, susținut de colega noastră, Ioana Dobre, Consultancy Manager în cadrul BIA HR. Dacă ai planuri de angajare cetateni Non-UE pentru a acoperi deficitul de personal, descoperă care sunt etapele de angajare a cetățenilor străini care provin din țări din afara Uniunii Europene și ce documente trebuie să pregătești pentru a-i putea avea colegi. 

Cetățenii Non-UE pot fi angajați în România pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă întreagă, iar permisul de muncă va avea o valabilitate de un an urmând să fie prelungit an de an cu 30 de zile înainte de expirarea termenului.

Vestea bună este că Guvernul a aprobat miercuri, 11 august, suplimentarea numărului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România în anul 2021 cu încă 25.000. Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, aceştia se adaugă numărului de 25.000 de lucrători aprobat iniţial, prin HG nr. 1133/2020, la sfârşitul anului trecut.

Ioana Dobre, Consultancy Manager, are experiență de peste 12 ani în cadrul BIA HR

 

Procesul de angajare al unui cetățean străin implică trei etape destul de costisitoare din punctul de vedere al timpului pentru că legislația favorizează angajarea românilor. Iar rata șomajului din România (3,06% în luna mai a acestui an, conform celor mai recente date ANOFM) este principalul motiv care influențează deciziile autorităților”, spune Ioana Dobre, Consultancy Manager BIA HR. 

Cele trei etape de angajare locală a cetățenilor Non-UE sunt: 

 1. Obținerea avizului de muncă pentru lucrător permanent;
 2. Obținerea vizei de lungă ședere de tip D/AM pentru angajarea în muncă; 
 3. Obținerea permisului unic de ședere în scop de angajare.

1. Documentele necesare pentru avizul de muncă pentru angajare cetateni Non-UE

 • Cerere motivată.
 • Dovada împuternicirii legale a angajatorului.
 • Certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerțului.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că nu au fost înregistrate mențiuni privind falimentul.
 • Certificat de atestare fiscală emis de administrația financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social angajatorul; 
 • Adeverința eliberată de Agenția pentru ocuparea Forței de Muncă din raza teritorială unde își are sediul social angajatorul cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator. 
 • Fișa postului
 • Organigrama angajatorului – În organigramă trebuie să apară atât posturile ocupate, cât și posturile vacante cu sublinierea postului vacant pe care dorești să angajezi un cetățean străin. 
 • Dovada publicării anunțului de angajare în ziar
 • Oferta fermă de angajare;
 • Copia procesului-verbal întocmit în urma selecției realizate pentru ocuparea postului vacant din care trebuie să rezulte că străinul în cauză îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiența în activitate, prevăzute de legislația în materie pentru ocuparea locului de muncă;
 • CV cetatean strain – acest document trebuie să conțină și declarația străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a putea fi încadrat în muncă și are cunoștințe minime de limba română sau o limbă de circulație internațională.
 • Două fotografii ale străinului de tip 3X4.
 • Scrisori de recomandare de la foștii angajatori – dacă este cazul.
 • Cazier judiciar al străinului (din tara de domiciliu sau de resedinta);
 • Cazier judiciar al angajatorului.
 • Copia pașaportului cetățeanului străin 


Doar procesul de colectare a acestor documente și de pregătire a dosarului de aviz de muncă poate dura până la 30 de zile, spune Ioana Dobre. 

Toate documentele emise în limbi străine vor fi traduse și legalizate pentru a putea fi  depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări. 

Termenul legal de eliberare a avizului de muncă este de 30 de zile calendaristice începând cu data depunerii fizice a dosarului și poate fi prelungit cu încă 15 zile dacă autoritățile consideră că sunt necesare investigații suplimentare.

În realitate întâmpinăm și alte probleme.  De la începutul pandemiei, toate documentele se depun online. Așadar, după ce colectezi toate documentele trebuie să le scanezi, să la uploadezi în sistemul IGI. Ulterior vei primi de la IGI un termen de soluționare stabilit în funcție de numărul total de cereri din perioada respectivă, iar la acel termen trebuie să mergi cu dosarul fizic să-l depui. Programarea poate fi peste cateva zile sau poate fi peste cateva saptamani de când încarci dosarul până îl depui fizic. Așadar ai nevoie cam de două luni și jumătate pentru obținerea avizului de muncă, din momentul deciziei de a angaja un cetățean străin, menționează Ioana Dobre, Consultancy Manager, BIA HR. 

La eliberarea avizului de muncă pentru lucrătorii permanenți, angajatorul trebuie să achite și o taxă de 100 de euro plătită la cursul BNR din ziua plății. 


De reținut! Din momentul în care ridicăm avizul de muncă de la IGI, cetățeanul străin are un termen de 60 de zile să obțină viza de la Consulatul României din țara de domiciliu. 

2. Documente necesare pentru viza de lungă ședere pentru angajare cetateni Non-UE:

 • Cerere de eliberare a vizei de lungă ședere în scop de muncă – printată, semnată și completată corespunzător. 
 • Pașaport valabil cel puțin 3 luni, mai mult decât durata de ședere acordată de viză. 
 • Două fotografii tip 3X4 color – recente;
 • Bilet de avion sau rezervare la un zbor cu destinația România;
 • Asigurare medicală a cărei valabilitate să depășească perioada de valabilitate a vizei, încheiată în străinătate și valabilă pe teritoriul României, având o acoperire de cel puțin 30.000 euro.
 • Dovada asigurării condițiilor de cazare (din Romania).
 • Autorizația de muncă emisă de Inspectoratul General pentru imigrări pe numele societății pentru angajarea străinului solicitant.
  Foarte important: Străinul trebuie informat că acest document trebuie returnat în original angajatorului. 
 • Dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză – extras de cont cu data recentă.
 • Cazierul judiciar al străinului eliberat de autoritățile statului de reședință sau domiciliu. 

Taxa percepută de Consulatele României pentru eliberarea vizelor de lungă ședere este de 120 euro/viză. Taxa o plătește străinul la Consulat.

Termenul legal de eliberare a vizei de lungă ședere în scop de muncă – 10 zile calendaristice de la data depunerii dosarului de viză la Consulatul României din străinătate. 

Viza are o valabilitate de 90 de zile, dar fiind o viză de lungă ședere se prelungește pe teritoriul României prin obținerea permisului de ședere.

3. Documente necesare pentru permisul unic de ședere în scop de angajare cetateni Non-UE:

 • Cerere tip; 
 • Pașaport valabil (original și copie), inclusiv pagina pe care este aplicată ultima ștampilă de intrare în țară.
 • Dovada deținerii legale a spațiului de locuit – original și copie. 
 • Contractul individual de muncă – original și copie.
 • Print screen și extras Revisal.
 • Avizul de muncă.
 • Adeverința medicală – care atestă că străinul este clinic sănătos și nu pune în pericol sănătatea publică. 
 • Taxe de permis ședere – taxa 259 lei și taxa 120 euro plătiti la cursul de schimb al BNR. 

Aplicarea pentru permisul unic de sedere se face online, dar cetățeanul străin trebuie să meargă la Inspectoratul pentru Imigrări pentru a depune dosarul fizic, dar și pentru a fi fotografiat și a i se lua amprenta. 

Termenul legal de eliberare a permisului de ședere este de 30 de zile de la data depunerii dosarului și poate fi prelungit cu încă 15 zile dacă reprezentanții IGI consideră că sunt necesare investigații suplimentare. 

Permisul de ședere este valabil un an de zile și poate fi prelungit cu 30 de zile anterior datei de expirare (condiționat de valabilitatea contractului individual de muncă, încheiat de străin cu societatea angajatoare din România). 

Angajatorul trebuie să păstreze cel puțin pe durata perioadei de angajare o copie a permisului de ședere din care să rezulte legalitatea șederii străinului pe teritoriul României. 

 

Ce obligații ai ca angajator în contextul angajării locale a unor cetateni non-UE


1. Angajatorul are obligația de a păstra pe întreaga perioadă de angajare avizul de angajare în original (dacă persoana nu este exceptată de la procedura obținerii avizului de muncă). 

2. Angajatorul are obligația de a păstra pe întreaga perioadă de angajare o copie a permisului de ședere din care să rezulte că cetățeanul străin are o ședere legală pe teritoriul României.

3. Angajatorii, au obligatia de a anunța Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului.

Procesul de angajare a cetățenilor străini Non-UE este destul de laborios și implică cunoașterea pașilor, precum și a procedurilor de lucru cu autoritățile. Echipa BIA HR îți este aproape și poate prelua pentru tine gestionarea acestui proces de angajare, astfel încât să poți dedica timp și altor activități din resurse umane. Cere o ofertă personalizată aici

Ai găsit utile informațiile din articolul despre angajare cetateni Non-UE? Citește și:

 

Beneficiile pe care le ai în business prin folosirea consultanței în HR

PROFIL DE PROFESIONIST: IOANA DOBRE, CONSULTANCY MANAGER