Newsletter legislativ – 8 octombrie 2018

Cuprinde:
 
 • Ordonanta de urgenta nr. 81/2018
 • Hotararea nr. 584/2018
 • Legea nr. 198/2018
 • Ordinul nr. 1701/2018
 • Hotararea nr. 714/2018
 • Ordinul nr. 1986/2018
 • Legea nr. 232/2018
 • Ordinul comun nr. 1943/4869/2018
 • Legea nr. 190/2018
 
Ordonanta de urgenta nr. 81/2018
 
Ordonanta de urgenta nr. 81/2018, publicata in MO Partea I nr. 792 din 17.09.2018, pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta introduce categoria veniturilor din activitati de proprietate intelectuala in categoria veniturilor care se iau in considerare la stabilirea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Astfel, articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
 
„Art. 2. – (1) Persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.”
 
Persoanele indeptatite care au solicitat acordarea indemnizatiei lunare prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, al carei cuantum a fost stabilit fara a fi luate in calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuala realizate incepand cu data de 23 martie 2018, pot depune direct la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti documentele doveditoare privind realizarea acestor venituri, in termen 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 
Pentru persoanele carora li s-a stabilit cuantumul indemnizatiei lunare, fara a fi luate in calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuala realizate incepand cu data de 23 martie 2018, agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia de a stabili noul cuantum in termen de 60 de zile de la depunerea documentelor mentionate mai sus, dupa caz, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in cazul in care aceste documente sunt deja depuse.
 
Hotararea nr. 584/2018
 
Hotararea nr. 584/2018, publicata in MO Partea I nr. 714 din 17.08.2018, pentru modificarea Hotararii nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.
 
Legea nr. 198/2018

 
Legea nr. 198/2018, publicata in MO Partea I nr. 646 din 25.07.2018, pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asigurarii pentru accidente de munca, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta Lege aduce modifcari urmatoarelor acte normative:
 
 • Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
 • Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
 
Modificarile aduse vizeaza voluntarii care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor de urgenta voluntare, in baza contractelor de voluntariat.
 
Ordinul nr. 1701/2018
 
Ordinul nr. 1701/2018, publicata in MO Partea I nr. 672 din 02.08.2018, pentru aprobarea Procedurii de stabilire si regularizare a contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice, precum si a formularului 631 ”Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale”
 
Comentariu: Prevederile prezentului Ordin se aplica pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale datorate pentru veniturile realizate in anul 2017.
 
Hotararea nr. 714/2018
 
Hotararea nr. 714/2018, publicata in MO Partea I nr. 797 din 18.09.2018, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta cuprinsa intre 5 si 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca beneficiaza de o indemnizatie de delgare, in cuantum de 20 de lei/zi, indiferent de functia pe care o indeplineste si de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea.

 
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Aceste modificari impacteaza pozitiv nivelul indemnizatiei acordate si de catre societatiile din mediul privat pe perioada delegarii/detasarii, plafonul neimpozabil crescand ca urmare a acestei Hotarari incepand cu 1 ianuarie 2019 la 2,5×20 de lei fata de 2,5×17 lei (cat este in prezent).
 
Ordinul nr. 1986/2018
 
Ordinul nr. 1986/2018, publicat in MO Partea I nr. 820 din 25.09.2018, pentru modificarea Procedurii pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 342/2009, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezentul Ordin aduce o serie de modificari listei de documente pe care angajatorii trebuie sa o depuna la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana ori a municipiului Bucuresti pentru a solicita acordarea ajutorului financiar prevazut de art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Totodata prezentul Ordin prevede si modelul tip de cerere pentru acordarea ajutorului financiar prevazut de art. 841
 
Mentionam ca art. 841 se refera la ajutorul financiar egal cu suma aferenta contributiei asiguratorii pentru munca datorate si virate de angajatori pentru fiecare absolventi cu care acestia mentin raporturile de munca, dupa indeplinirea conditiilor impuse de lege (pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca).
 
Legea nr. 232/2018
 
Legea nr. 232/2018, publicata in MO Partea I nr. 679 din 06.08.2018, pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: La articolul 6 din Lege se introduce un nou alineat, respectiv (11) care interzice orice comportament de hartuire, hartuire sexuala sau hartuire psihologica definite conform prezentei legi, atat in public, cat si in privat. Totodata legea aduce modificari cu privire la amenzile contraventionale aplicate pentru incalcarea prevederilor Legii nr. 202/2002.
 
Ordinul comun nr. 1943/4869/2018
 
Ordinul comun nr. 1943/4869/2018 al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si al Institutului National de Statistica, publicat in MO Partea I nr. 810 din 21.09.2018 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr.1832/856/2011, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Clasificarea ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere) se modifica si se completeaza cu noile ocupatii practicate in cadrul economiei nationale, astfel cum este prevazut in anexa care face parte integranta din Ordin.
 
Legea nr. 190/2018
 
Legea nr. 190/2018, publicata in MO Partea I nr. 651 din 26.07.2018, privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.