NEWSLETTER LEGISLATIV – 5 OCTOMBRIE 2021

noutati legislatie

Cuprinde:

• Ordinul nr. 1096/3453/2021
• Ordinul nr. 1909/856/2021
• Hotararea nr. 1050/2021
• Ordonanta de urgenta nr. 110/2021
• Ordonanta de urgenta nr. 111/2021

Ordinul nr. 1096/3453/2021

Ordinul nr. 1096/3453/2021 publicat in MO nr. 900 din 20.09.2021 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2021, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul act normativ reglementeaza ca pentru semestrul II al anului 2021, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub forma de tichete culturale este de maximum 160 lei/luna, respectiv de maximum 330 lei/eveniment. Valoarea nominala stabilita la alin. (1) se aplica si pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie 2022 si martie 2022.

Ordinul nr. 1909/856/2021

Ordinul nr. 1909/856/2021 publicat in MO nr. 913 din 23.09.2021 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prin prezentul act normativ se introduce un nou cod de indemnizatie, codul 16, cu următorul cuprins: “16. Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare ….. 100%”.

Formularele de certificate de concediu medical in formatul in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se utilizează pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de 31.12.2021.

Hotararea nr. 1050/2021

Hotararea nr. 1050/2021 publicata in MO nr. 943 din 02.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 septembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Comentariu: Prin prezentul act normativ stabileste masurile necesar a fi aplicate in contextul pandemiei cu COVID-19, respectiv a activitatilor restrictionate partial si modul concret de desfasurare a activitatii companiilor afectate.

Ordonanta de urgenta nr. 110/2021

Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 publicata in MO nr. 945 din 04.10.2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirsusului SARS-CoV-2.

Comentariu: Prin prezentul act normativ se stabileste faptul ca pe perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2021-2022, fara a se include vacantele, se vor acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor cu varsta de pana la 12 ani inclusiv, precum si pentru parintii care au in intretinere copii sau adulti cu handicap cuprinsi intr-o forma de invatamant, respectiv inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant preuniversitar, inclusiv de educatie timpurie anteprescolara, denumite in continuare unitati de invatamant, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a copiilor in unitatile de invatamant.

Similar cu prevederile legislative anterioare, prezentul act normativ stabileste conditiile cumulative ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de zilele libere, documentele pe baza carora se acorda aceste zile libere platite, cuantumul indemnizatiei si modul in care angajatorii pot beneficia de decontarea sumelor platite sub forma de indemnizatie salariatilor de la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Ordonanta de urgenta nr. 111/2021

Ordonanta de urgenta nr. 111/2021 publicata in MO nr. 945 din 04.10.2021 pentru stabilirea unnor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirsusului SARS-CoV-2.

Comentariu: Pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului (conform art. 52 alin. (1) din Legea nr. 53/2002-Codul Muncii-republicat) ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2021. De aceste prevederi beneficiaza salariatii angajatorilor pe perioada intreruperii temporare a activitatii, total sau partial, in contextul cresterii incidentei raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si al masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta, dar si salariatii angajatorilor a caror activitate a fost suspendata ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de directiile de sanatate publica judetene, cu exceptia salariatilor aflati in concediu medical si care primesc indemnizatia de asigurari sociale aferenta.

Indemnizatia de calculeaza pentru numarul de zile in care activitatea a fost suspendata, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2021.

Totodata este prevazut ca incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la 31 decembrie 2021, pe perioada intreruperii temporare a activitatii, total sau partial, in contextul cresterii incidentei raspandirii coronavirusului si al masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc, beneficiaza de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale de o indemnizatie lunara de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2021 si alte categorii de persoane care realizeaza venituri, dupa cum urmeaza:

  • Profesionistii – reglementati de art. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
  • Persoane fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe;
  • Persoane care au incheiat conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

Suplimentar, actul normativ stabileste modul in care se acorda indemnizatiile precum si documentele pe baza carora se acorda.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.