NEWSLETTER LEGISLATIV – 15 OCTOMBRIE 2021

Noutati legislative

Cuprinde:

• Hotararea nr. 1071/2021
• Ordonanta de urgenta nr. 117/ 2021
• Ordinul nr. 1244/901/2021
• Ordinul nr. 1245/902/2021
• Hotararea de Guvern nr. 1090/2021
• Ordinul nr. 920/2021

Hotararea nr. 1071/2021

Hotararea nr. 1.071/2021 publicata in MO nr. 950 din 05.10.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul act normativ stabileste valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 2022 la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program de lucru in medie de 167.333 ore/luna, reprezentand 15,239 lei/ora, fara a include sporuri si alte adaosuri.

Ordonanta de urgenta nr. 117/2021

Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 publicata in MO nr. 951 din 05.10.2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul act normativ stabileste o serie de prevederi privind reglementarea sub aspect legislativ a conceptului de „munca la gri” in sensul definirii acesteia ca notiune juridica de „munca subdeclarata” si „munca nedeclarata”, totodata, al sanctionarii practicarii acestui fenomen in scopul de a-l descuraja.

Printre noile prevederi care intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante amintim:

1. Articolul 151, litera d) ce defineste o forma de munca nedeclarata se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 105 alin. (1) lit. c).”

2. Se introduce un nou articol 152 care defineste munca subdeclarata:

„Art. 152 — În sensul prezentei legi, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale.”

3. Articolul 122, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 122. — (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.”

4. Angajatorii care nu achită la timp salariile și depășesc termenul stabilit cu mai mult de o lună vor putea fi sancționați cu amendă de la 5.000 de lei până la 10.000 de lei pentru fiecare salariat care nu și-a primit remunerația. Sunt exceptați angajatorii care află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

5. Se modifica cuantumul amenzilor in cazul incalcarii prevederilor legale mai sus amintite.

Ordinul nr. 1.244/901/2021

Ordinul nr. 1.244/901/2021 publicat in MO nr. 956 din 06.10.2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2021, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prin prezentul act normativ se stabileste, pentru semestrul II al anului 2021, incepand cu luna octombrie 2021, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa la 490 lei. Aceasta se aplica si pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie-martie 2022.

Ordinul nr. 1.245/902/2021

Ordinul nr. 1.245/902/2021 publicat in MO nr. 956 din 06.10.2021 pentru stabilirea valorii sumei nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2021, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prin prezentul act normativ se stabileste, pentru semestrul II al anului 2021, incepand cu luna octombrie 2021, valoarea nominala a unui tichet de masa un poate depasi cuantumul de 20.09 lei (stabilita conform art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018). Aceasta se aplica si pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie-martie 2022.

Hotararea de Guvern nr. 1.090/2021

Hotararea de Guvern nr. 1.090/2021 publicata in MO nr. 962 din 07.10.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul act normativ reglementeaza prelungirea cu inca o luna a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, precum si masurile de aplicat pentru cresterea capacitatii de raspuns, pentru asigurarea rezilientei comunitatilor si pentru diminuarea impactului tipului de risc.

Ordinul nr. 920/2021

Ordinul nr. 920/2021 publicat in MO nr. 964 din 08.10.2021 pentru aprobarea modelelor cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prin prezentul act normativ, intrat in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii, se stabileste aprobarea modelului cererii prevazute la art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ordin, precum si a modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ordin.

 

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.