NEWSLETTER LEGISLATIV – 29 MAI 2020

Cuprinde:

• Ordonanta de urgenta nr. 70/2020
• Legea 35/2020
• Ordinul 831/2020
• Legea nr. 59/2020
• Ordinul nr. 874/2020
• Ordinul comun nr. 872/543/2020

Ordonanta de urgenta nr. 70/2020

Ordonanta de urgenta nr. 70/2020 publicata in MO in Partea I nr. 394 din 14.05.2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul act normativ reglementeaza printre altele si:

 • Prelungirea pentru perioada cuprinsa intre data incetarii starii de urgenta si 31 mai 2020 a acordarii indemnizatiilor pentru somaj tehnic (suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj respectiv din bugetul de stat) pentru salariatii incadrati cu contracte individuale de munca precum si pentru alti profesionisti;
 • Indemnizatiile mentionate anterior nu sunt supuse executarii silite prin poprire pe durata acordarii lor, indiferent de bugetul din care se acorda;
 • Prin exceptie de la prevederile art. 34 alin. (11) lit. a) si ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada de suspendare a raporturilor de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta instituite potrivit legii, se ia in calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii pentru indemnizatia de somaj;
 • Perioada starii de urgenta si perioada starii de alerta in care contractele individuale de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care angajatorii nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca, constituie stagiu asimilat in sistemul asigurarilor pentru somaj;
 • Pentru persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se afla in concediu si plata indemnizatiei pentru cresterea copiilor prevazuta de art. 2 si a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului cu handicap prevazute de art. 31 din OUG 111/2010, sau in concediu si plata indemnizatiei de acomodare pentru copiii incredintati in vederea adoptiei, se prelungeste acordarea drepturilor pana la data de 31 mai 2020;
 • Pentru persoanele prevazute mai sus (la punctul anterior) care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se afla in concediu si plata indemnizatiei pentru cresterea copiilor, acordarea stimulentului de insertie se face de la data depunerii cererii, daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap;
 • Valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective se mentine pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta;
 • Pentru anul 2020 (in contextul inchiderii unitatilor de invatamant), numarul de zile libere platite pentru unul dintre parinti se stabileste pana la incheierea cursurilor anului scolar 2019-2020. Aceste prevederi nu se aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidentiale si altor categorii stabilite prin ordin, dupa caz. Pana la incheierea cursurilor anului scolar 2019-2020, in conditiile legii, angajatii anterior mentionati beneficiaza de o majorare salariala in conditiile si in cuantumul prevazute de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Majorarea se acorda, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de zilele libere pentru parinti sau de aceasta majorare;
 • Angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, cu un numar mai mare de 50 de salariati au obligatia de a stabili programe individualizate de munca, fara acordul salariatului, astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, intr-un interval de trei ore;
 • Valabilitatea documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrari se mentine pe toata durata starii de urgenta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stari;
 • Dreptul de sedere al strainilor aflati pe teritoriul Romaniei, conferit prin vizele de intrare in Romania, se mentine pentru 90 de zile de la incetarea starii de urgenta, fara ca acestia sa fie supusi vreunei sanctiuni sau masuri restrictive statuate de prevederile OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania;
 • Vizele de intrare in Romania a caror valabilitate expira fara ca acestea sa fi fost utilizate de titulari din cauza restrictiilor temporare de calatorie instituite la nivelul Uniunii Europene nu isi mentin valabilitatea;
 • Se prelungeste pana la data de 15 iunie 2020 termenul in care Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situatii de urgenta, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2 in perioada starii de urgenta.

Legea nr. 35/2020

Legea nr. 35/2020 publicata in MO in Partea I nr. 271 din 01.04.2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege intra in vigoare la data de 31.05.2020 si stabileste cadrul legal de acordare de catre autoritatile administratiei publice locale a unui ajutor familiilor cu copii de varsta prescolara, pentru plata serviciilor oferite de bona in conditiile prevazute de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona.

Pot beneficia de ajutorul financiar mentionat anterior, persoanele care au in intretinere copii de varsta prescolara, ale caror venturi sunt de pana la 3.500 lei pe membru de familie si se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic;
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;
c) este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul nr. 831/2020

Ordinul nr. 831/2020 publicat in MO in Partea I nr. 403 din 16.05.2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARA-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca in perioada starii de alerta, face urmatoarele precizari:

Prezentul Ordin statueaza masurile pe care angajatorii din sectorul public si din privat trebuie sa le implementeze pe durata starii de alerta pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de sanatate si securitate in munca.

Legea nr. 59/2020

Legea nr. 59/2020 publicata in MO in Partea I nr. 416 din 19.05.2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARA-CoV-2, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Dintre precizarile aduse de prezenta lege mentionam derogarea de la prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicat, si ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, in sensul ca angajatorii pot acorda tichete de masa salariatilor ale caror contracte de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) Codul muncii (suspendare pentru somaj tehnic), ca urmare a instituirii starii de urgenta.

Salariatii anterior mentionati primesc tichetele de masa exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic este transferata lunar salariatilor de catre unitatea emitenta de tichete de masa, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului incheiat de unitatea emitenta cu angajatorul.
Mentionam ca prevederile prezentei legi au intrat in vigoare la data de 22.05.2020.

Ordinul nr. 874/2020

Ordinul nr. 874/2020 publicat in MO in Partea I nr. 435 din 22.05.2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epdemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV- 2 pe durata starii de alerta, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Pe durata starii de alerta, in spatiile inchise, spatiile comerciale si la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, in conditiile si cu respectarea Instructiunilor generale privind masurile de igiena, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul Ordin.

Pe durata starii de alerta se instituie obligativitatea institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea astfel incat sa se asigure la intrarea in sediu efectuarea triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, in conditiile si cu respectarea Instructiunilor generale privind masurile de igiena, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul Ordin.

Ordinul comun nr. 872/543/2020

Ordinul comun nr. 872/2020 al Ministerului Sanatatii si 543/2020 al Casei Nationale de asigurari sociale de sanatate publicat in MO in Partea I nr. 435 din 22.05.2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Mentionam faptul ca prezentul Ordin introduce un nou capitol, respectiv capitolul V-Dispozitii specifice privind certificatele de concediu medical acordate incepand cu data de 15 mai 2020 in contextul situatiei epoidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.