Newsletter legislativ – 29 decembrie 2017

NEWSLETTER LEGISLATIVCuprinde:

Legea nr. 216/2017
Legea nr. 217/2017
Ordinul nr. 1851/2017
Ordinul nr. 1852/2017
Ordonanta de urgenta nr. 88/2017
Hotararea nr. 905/2017
Ordonanta de urgenta nr. 99/2017
Hotararea nr. 891/2017


Legea nr. 216/2017

Legea nr. 216/2017, publicata in MO Partea I nr. 908 din 20.11.2017, pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, face urmatoarele precizari: 

Comentariu: Prezenta lege completeaza articolul 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu prevederi privind recalcularea pensiilor persoanelor ale caror drepturi de pensie anticipata partial s-au deschis in perioada 01.01.2011 – 16.07.2016.   


Legea nr. 217/2017

Legea nr. 217/2017, publicata in MO Partea I nr. 908 din 20.11.2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege redefineste cauzele care pot duce la suspendarea pensiei, precum si situatiile in care pensionarii pot cumula pensia cu venituri din activitati dependente sau independente.


Ordinul nr. 1851/2017

Ordinul nr. 1851/2017, publicat in MO Partea I nr. 935 din 27.11.2017, privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2017, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin prevede ca pentru semestrul II al anului 2017, incepand cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 440 lei.
Ordinul nr. 1852/2017

Ordinul nr. 1852/2017, publicat in MO Partea I nr. 935 din 27.11.2017, pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2017, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin prevede ca pentru semestrul II al anului 2017, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi cuantumul de 15,09 lei.


Ordonanta de urgenta nr. 88/2017

Ordonanta de urgenta nr. 88/2017, publicata in MO Partea I nr. 974 din 07.12.2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta prevede lista documentelor prin care se atesta calitatea de asigurat, precum si categoriile de persoane care beneficiaza de asigurare fara plata contributiei.


Hotararea nr. 905/2017

Hotararea nr. 905/2017, publicata in MO Partea I nr. 1005 din 19.12.2017, privind registrul general de evidenta a salariatilor, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Incepand cu data publicarii prezentei hotarari, se abroga prevederile HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Printre modificarile aduse de prezenta Hotarare dorim sa le enuntam pe urmatoarele:

modificarile la salariul de baza lunar brut, indemnizatiile, sporurile precum si alte adaosuri asa cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca se vor raporta in Revisal in maximum 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii. Prin exceptie de la aceasta regula, se mentioneaza ca orice modificare a datelor enuntate anterior care se produce de la data intrarii in vigoare a prevederilor hotararii (19.12.2017) si pana la data de 31.03.2018 se transmite in Revisal pana la data de 31.03.2018. Ulterior datei de 31.03.2018, termenul de raportare va fi cel de 20 de zile lucratoare de la producerea modificarii;

termenul de raportare a suspendarii si incetarii suspendarii. Incepand cu 19.12.2017, perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii. Sunt exceptate de la raportare cazurile de suspendare in baza certificatelor medicale.

termenul de raportare pentru modificarea datelor de identificare ale angajatorului respectiv ale salariatilor este de maxim 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.Ordonanta de urgenta nr. 99/2017

Ordonanta de urgenta nr. 99/2017, publicata in MO Partea I nr. 1005 din 19.12.2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta aduce modificari definitiei persoanelor asigurate obligatoriu pentru concedii si indemnizatii si prevede reglementari privind asigurarea pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Astfel, persoanele fizice se pot asigura in sistemul public in baza unui contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii prin plata unui procent de 1% aplicat asupra venitului asigurat cuprins intre un salariu minim pe economie si 12 salarii minime.

Se modifica stagiul minim de cotizare pentru concedii si indemnizatii de la o luna la 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. 

Pentru persoana asigurata care desfasoara activitate la mai multi angajatori, indemnizatiile se calculeaza si se platesc separat de fiecare angajator. In aceasta situatie, baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare.

Un alt aspect prevazut de prezenta ordonanta de urgenta priveste posibilitatea medicilor curanti de a completa certificatele de concediu medical atat pe suport hartie, cat si electronic.Certificatele de concediu medical, prevazute anterior, care sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre medicii care le elibereaza, sunt semnate de acestia cu semnaturi electronice calificate.


Hotararea nr. 891/2017

Hotararea nr. 891 din 14.12.2017, publicata in MO Partea I nr. 1007 din 19.12.2017, pentru modificarea lit. a) si b) ale articolului unic din Hotararea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2017, face urmatoarele precizari:

La articolul unic din Hotararea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2017, litere a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
a) lucratori permanenti – 5000;
b) lucratori detasati – 1700.

Comentariu: Amintim ca anterior acestei modificari contingentul pe tipuri de lucratori noi admisi pe piata fortei de munca in anul 2017 era, dupa cum urmeaza:
a) lucratori permanenti– 3000;
b) lucratori detasati – 700.
 
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.