Newsletter legislativ – 26 martie 2018

NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

 

  • Legea nr. 64/2018
  • Hotararea nr. 80/2018

 

Legea nr. 64/2018

 

Legea nr. 64/2018, publicata in MO Partea I nr. 226 din 13.03.2018, pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta Lege introduce o noua zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, respectiv Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, completand astfel art. 139 alin. (1) din Codul Muncii.

 

Hotararea nr. 80/2018

 

Hotararea nr. 80/2018, publicata in MO Partea I nr. 224 din 13.03.2018, pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de munca, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta hotarare aduce o serie de modificari si completari unor acte normative in domeniul fortei de munca, dupa cum urmeaza:

 

1) Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca:

ü  Precizari privind modul de calcul al unor termene, enuntate de lege;

ü  In vederea certificarii stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii si a stabilirii dreptului la indemnizatie de somaj, angajatorii au obligatia de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu o adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul al indemnizatiei de somaj stabilita potrivit art. 39 alin. (21) din lege si baza de calcul al contributiei asiguratorii pentru munca stabilita potrivit Legii nr. 227/2005, pentru fiecare luna din ultimele 12 luni, inainte de data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, in care s-a realizat stagiul de cotizare si pentru care s-a datorat conform prevederilor legale, la bugetul de stat contributia asiguratorie pentru munca, al carei model este prevazut in Anexa nr. 26.

ü  Modificarea adeverintei de somaj (Anexa nr. 26)

ü  Precizari/modificari referitoare la prima de insertie, de activare si de instalare prevazute la art. 731 alin. (1) din lege, art. 732 din lege si art. 75 din lege (cine sunt beneficiarii si ce obligatii au, cum se solicita, cum se plateste si de catre cine).

ü  Precizari/modificari referitoare la subventiile si masurile de stimulare prevazute de lege de care beneficiaza angajatorii.

2) Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2002 privind ucenicia la locul de munca;

3) Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior;

4) Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor;

5) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 200/2006 privind consituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor:

ü  Se modifica art. 6 dupa cum urmeaza: „Contributiile sociale datorate de angajatorii in stare de insolventa, potrivit art.13 alin.(2) din lege, sunt:

a)     Contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajator conform prevederilor legale pana la data de 1 ianuarie 2018.

b)    Contributia asiguratorie pentru munca si, dupa caz, contributia de asigurari sociale datorate de angajatori conform prevederilor legale incepand cu data de 1 ianuarie 2018.

ü  Pentru persoanele care solicita acordarea indemnizatiei de somaj, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, dupa data de 1 ianuarie 2018, in vederea stabilirii stagiului de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, sunt aplicabile urmatoarele dispozitii:

a)     Pentru perioadele ulterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile privind stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotarare;

b)    Pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile privind stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj ale Normelor Metodologice de aplicare a legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma anterioara intrarii in vigoare a prezentei Hotarari.

Incepand cu perioada aferenta anului fiscal 2018, sumele cuvenite pentru masurile finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru a caror acordare se prevede potrivit dispozitiilor legale, incheierea de conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, nu se mai deduc de catre angajator conform prevederilor legale in vigoare pana la data de 1 ianuarie 2018 si ale prevederilor corespunzatoare din cuprinsul conventiilor incheiate pana la data de 1 ianuarie 2018 si se platesc de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca teritoriale in conditiile dispozitiilor legale aplicabile.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.