Newsletter legislativ – 23 aprilie 2018

 NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

 

 

  • Ordonanta de urgenta nr. 15/2018
  • Hotararea nr. 92/2018
  • Legea nr. 72/2018
  • Ordonanta de urgenta nr. 18/2018
  • Ordonanta de urgenta nr. 25/2018
  • Ordinul comun nr. 1070/403/2018
  • Legea nr. 81/2018
  • Legea nr. 86/2018
  • Legea nr. 88/2018


Ordonanta de urgenta nr. 15/2018


OUG nr. 15/2018, publicata in MO Partea I nr. 225 din 13.03.2018, pentru modificarea si completarea unor acte normative face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta modifica 3 legi speciale, asigurand alinierea prevederilor referitoare la scutirea CASS la cele subliniate in Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Aceste prevederi sunt deja statuate de Codul Fiscal iar acum, gratie acestei Ordonante de Urgenta, acestea vor fi transpuse in mod concordant in cele 3 legi speciale amintite mai jos:


1.     OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

2.     Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

3.     Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei

 

Concret, persoanele care se afla in concediul de crestere a copiilor, in concediul de acomodare in procedura de adoptie, precum si persoanele care primesc ajutor social sau fac parte din familii beneficiare de ajutor social, detin calitatea de asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.


Hotararea nr. 92/2018


Hotararea nr. 92/2018, publicata in MO Partea I nr. 235 din 16.03.2018, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor ISCO 08, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta hotarare dispune modificarea si republicarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) la nivel de grupa de baza.

 

Actul prevede redenumirea Grupei majore 9 din COR din "Muncitori necalificati" in "Ocupatii elementare".


Legea nr. 72/2018


Legea nr. 72/2018, publicata in MO Partea I nr. 260 din 23.03.2018, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta Lege introduce prevederi importante in materia acordarii primelor de asigurare voluntara de sanatate.

 

Se mentine scutirea de la impozitul pe venit si contributiile sociale pentru primele de asigurare de sanatate privata si abonamente medicale in limita a 400 de euro pentru fiecare persoana.

 

Ordonanta de urgenta nr. 18/2018


Ordonanta de urgenta nr. 18/2018, publicata in MO Partea I nr. 260 din 23.03.2018, privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza mecanismul de declarare si plata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice.

De asemenea, se prevede revizuirea sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din activitati economice de persoanele fizice.

Mai mult, se reduce numarul de declaratii depuse de persoanele fizice, prin comasarea unor formulare si diminuarea costurilor administrative legate de procesarea declaratiilor.

Ordonanta de urgenta nr. 18/2018 redefineste veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, dupa cum urmeaza:

Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, numai daca sunt primite de la un platitor de venit din Romania sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit in Romania.

OUG nr. 18/2018 prevede faptul ca in anul 2018 se acorda urmatoarele bonificatii pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice:

a) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 15 iulie 2018 inclusiv, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual platit;

b) pentru plata anticipata a impozitului pe venit se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat platit integral pana la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual estimat platit.

In situatia in care conditiile prevazute de mai sus sunt indeplinite cumulativ, se aplica ambele bonificatii.

 

Prezenta ordonanta de urgenta prevede in mod clar faptul ca nu se datoreaza contributie de sanatate asupra indemnizatiilor de concediu medical prevazute de OUG 158/2005 si accidente de munca.

 

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 25/2018

 

Ordonanta de urgenta nr. 25/2018, publicata in MO Partea I nr. 291 din 30.03.2018, privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare.


Ordinul comun nr. 1070/403/2018


Ordinul comun nr. 1070/2018 al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si nr. 403/2018 al Ministerului Sanatatii, publicat in MO Partea I nr. 296 din 02.04.2018, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 746/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul ordin modifica elemente importante ce vizeaza evaluarea gradului de handicap pentru persoanele care sufera de boli ale tiroidei, fenilcetonurie, epilepsie, narcolepsie, mastocitoza, angioedem ereditar.

 

Legea nr. 81/2018


Legea nr. 81/2018, publicata in MO Partea I nr. 296 din 02.04.2018, privind reglementarea activitatii de telemunca face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta Lege reglementeaza modalitatea de desfasurare a activitatii de catre salariat in regim de telemunca. Telemunca este definita de prezenta lege ca fiind forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.

 

Principalele aspecte prevazute de Legea nr. 81/2018:

 

       Activitatea de telemunca se prevede expres in contractul individual de munca sau in actul aditional la contractul de munca existent.

       Angajatii nu pot fi constransi sa presteze activitate profesionala in regim de telemunca.

       Programul de lucru al telesalariatilor se va organiza de comun acord cu angajatorul.

       Telesalariatii isi urmeaza activitatea in conformitate cu prevederile contractului individual de munca, Regulamentului intern si/sau contractului colectiv de munca aplicabil.

       Munca suplimentara se va efectua doar la solicitatea angajatorului si cu acordul in scris al telesalariatului cu norma intreaga.

       Activitatea telesalariatilor poate fi verificata de catre angajator cu respectarea prevederilor contractului individual de munca, regulamentului intern si contractului colectiv de munca.

       Contractul de munca al telesalariatilor trebuie sa contina, pe langa elementele prevazute la art. 17 alin. (3) din Codul muncii si alte prevederi importante, astfel cum sunt enuntate de prezenta lege.

       Angajatorii vor asigura instruire SSM telesalariati

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.