Newsletter legislativ – 21 noiembrie 2017

 

 NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

  • Ordonanta de urgenta nr. 82/2017
  • Ordinul nr. 2935/2017
  • Ordinul nr. 2779/2017
  • Ordinul nr. 2541/2017
  • Ordinul nr. 2853/2017
  • Ordinul nr. 2899/2017

Ordonanta de urgenta nr. 82/2017

Ordonanta de urgenta nr. 82/2017, publicata in MO Partea I nr. 902 din 16.11.2017, pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta Ordonanta de urgenta aduce modificari si completari mai multor acte normative dintre care mentionam:

– Legea nr. 62/2011 a dialogului social – prin derogare de la prevederile art. 129 alin (1) din Legea dialogului social (care statueaza ca negocierea colectiva este obligatorie numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajati), in unitatile in care nu exista incheiat contract/acord colectiv de munca, initierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Practic, prezenta Ordonanta de urgenta impune tuturor angajatorilor, inclusiv celor care au mai putin de 21 de salariati, sa inceapa negocierea colectiva in perioada 20 noiembrie – 20 decembrie in vederea punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 ( trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat ). Aceasta obligatie vizeaza atat unitatile (angajatorii) unde exista un contract colectiv de munca in vigoare cat si unitatile unde nu exista incheiat contract colectiv de munca.

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Incepand cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 10% si este de 1.100 lei

– Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat – Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contributie la fondul de pensii este de 3,75%.

– Ordonanta de urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor – incepand cu drepturile lunii ianuarie 2018, cuantumul indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. Cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8500 lei.

Anterior prezentei modificari, cuantumul minim era de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara.

Ordinul nr. 2935/2017

Ordinul nr. 2935/2017, publicat in MO Partea I nr. 812 din 13.10.2017, privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul Ordin aduce modificari cu privire la urmatoarele formulare:

– Anexa nr. 1 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod. 14.13.01.99/bs, se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin;

– Anexa nr. 2 „Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/r, se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

– Anexa nr.4 „Instructiuni de completare a formularului 100 ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs”, se modifica si se completeaza conform prezentului Ordin.

Prevederile prezentului Ordin se aplica incepand cu obligatiile aferente lunii septembrie 2017, cu termen de declarare pana la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.

Ordinul nr. 2779/2017

Ordinul nr. 2779/2017, publicat in MO Partea I nr. 793 din 06.10.2017, pentru aprobarea modelului si continutului formularului 110 „Declaratie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit retinut la sursa”, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare a formularului 110 „Declaratie de regularizar/cerere de restituire privind impozitul pe venit retinut la sursa”, cod 14.13.01.13/dc.

Ordinul nr. 2541/2017

Ordinul nr. 2541/2017, publicat in MO Partea I nr. 789 din 05.10.2017, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT).

Ordinul nr. 2853/2017

Ordinul nr. 2853/2017, publicat in MO Partea I nr. 783 din 03.10.2017, privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3845/2015 pentru aprobarea procedurilor de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Ordinul nr. 2899/2017

Ordinul nr. 2899/2017, publicat in MO Partea I nr. 802 din 10.10.2017, privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.