Newsletter legislativ 13 ianuarie 2016

 NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Ordinul nr. 3647/2015
• Ordinul nr. 3648/2015
• Ordinul nr. 3649/2015
• Legea nr. 52/2011 – republicare
• Ordinul nr. 3743/2015
• Ordonanta de urgenta nr. 65/2015
• Hotararea nr. 1017/2015
• Ordinul nr. 3845/2015

Ordinul nr. 3647/2015

Ordinul nr. 3647 din 15.12.2015, publicat in MO Partea I nr. 952 din 22.12.2015, privind modificarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in domeniul organizarii activitatii de administrare a contribuabililor mari si mijlocii

Ordinul prevede ca anumite categorii de contribuabili mari vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili (ex. Contribuabili mari aflati in procedura de insolventa – cu anumite exceptii prevazute de lege).

Contribuabilii mijlocii aflati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, precum si contribuabilii declarati inactivi potrivit art. 781 din OG nr. 92/2003, republicata, vor fi scosi din administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei regionale a finantelor publice Bucuresti, dupa caz, incepand cu data de 1 februarie a anului urmator celui in care au devenit inactivi sau au intrat in inactivitate temporara, si vor fi predati spre administrare, pe baza de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenta in administrarea acestora.


Ordinul nr. 3648/2015

Ordinul nr. 3648 din 15.12.2015, publicat in MO Partea I nr. 952 din 22.12.2015, privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili.


Ordinul nr. 3649/2015

Ordinul nr. 3649 din 15.12.2015, publicat in MO Partea I nr. 952 din 22.12.2015, privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii.

Legea nr. 52/2011

Legea nr. 52/2011, publicata in MO Partea I nr. 276 din 20.04.2011, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, a fost republicata in temeiul art. III din Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 818 din 3 noiembrie 2015, dandu-se textelor o noua numerotare.


Ordinul nr. 3743/2015

Ordinul nr. 3743 din 23.12.2015, publicat in MO Partea I nr. 975 din 29.12.2015, pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum si pentru aprobarea unor formulare

Prezentul Ordin aproba Procedura privind gestiunea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

– Declaratie de inregistrare in evidenta persoanelor fizice care nu realizeaza venituri, precum si pentru stabilirea obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate;
– Decizie de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care nu realizeaza venituri;
– Decizie de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru luna de inregistrare de persoanele fizice care nu realizeaza venituri;
– Cerere de incetare a calitatii de persoana fizica fara venituri.

Ordonanta de urgenta nr. 65/2015

Ordonanta de urgenta nr. 65 din 30.12.2015, publicat in MO Partea I nr. 986 din 31.12.2015, pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, face urmatoarele precizari:

Dupa alineatul (1) al art. 29 din Legea nr. 263/2010, se introduc doua noi alineate, alineatele (11 ) si (12), cu urmatorul cuprins:

„(11 ) Locurile de munca pot fi mentinute in conditii deosebite, prin reinnoirea avizelor de incadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotarare a Guvernului, pentru o perioada de maximum 3 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, termen pana la care angajatorii au obligatia de a normaliza conditiile de munca.

(12) Perioada cuprinsa intre data de 31 decembrie 2015 si data reinoirii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza, dupa caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca si cea declarata de catre acestia”

Hotararea nr. 1017/2015

Hotararea nr. 1017 din 30.12.2015, publicata in MO Partea I nr. 987 din 31.12.2015, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, face urmatoarele precizari:

Incepand cu data de 1 mai 2016, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2016, reprezentand 7,382 lei/ora.

Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui de mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel mentionat de lege.

Ordinul nr. 3845/2015

Ordinul nr. 3845 din 30.12.2015, publicat in MO Partea I nr. 15 din 08.01.2015, pentru aprobarea procedurilor de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, face urmatoarele precizari:

Prezentul Ordin aproba urmatoarele proceduri:

– Procedura de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal in cazul contribuabililor supusi inregistrarii in registrul comertului;
– Procedura de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal in cazul contribuabililor care sunt supusi inregistrarii la organele fiscale;
– Procedura de modificare a domiciliului fiscal in cazul contribuabililor persoane fizice care detin cod numeric personal;
– Procedura de inregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.

Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

– Decizie de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal;
– Decizie de inregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;
– Notificare privind inregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.