Newsletter legislativ 08 ianuarie 2016

 

NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Ordinul nr. 2196/513/2015
• Ordinul nr. 2727/2015
• Ordinul nr. 3605/2015
• Legea nr. 339/2015
• Legea nr. 340/2015
• Ordinul nr. 3622/2015

Ordinul nr. 2196/513/2015

Ordinul nr. 2196 din 05.11.2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ordinul nr. 513 din 13.11.2015 al Institutului National de Statistica, publicate in MO Partea I nr. 892 din 27.11.2015, privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856/2011, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Clasificarea ocupatiilor din Romania se completeaza cu noile ocupatii prevazute de prezentul Ordin:

1) Agent de securitate conducator caini de serviciu patrulare – COR -541412;
2) Consultant nutritionist – COR – 226504;
3) Operator gestionar loto – COR – 421115;
4) Operator intretinere corporala – COR – 514209;
5) Registrator medical in anatomie patologica – COR – 334402;
6) Tehnician egalitate de sanse – COR – 341207.

Ordinul nr. 2727/2015

Ordinul nr. 2727 din 26.11.2015, publicat in MO Partea I nr. 924 din 14.12.2015, pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul Ordin aproba modelul si continutul urmatoarelor declaratii, precum si instructiunile de completare ale acestora:
a) Declaratia 402 – „Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate acestora, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in Romania”
b) Declaratia 403 – „Declaratie informativa privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei”

Ordinul nr. 3605/2015

Ordinul nr. 3605 din 09.12.2015, publicat in MO Partea I nr. 926 din 15.12.2015, pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Comentariu: Prezentul Ordin modifica si inlocuieste unele formulare prevazute la titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si anume:
– Formularul 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania”;
– Formularul 201 „Declaratie privind veniturile realizate din strainatate”;
– Formularul 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/ pierderile realizate, pe beneficiari de venit”;
– Formularul 250 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice”;
– Formularul 251 „Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din straintate de persoanele fizice”.

Legea nr. 339/2015

Legea nr. 339 din 18.12.2015, publicata in MO Partea I nr. 941 din 19.12.2015, a bugetului de stat pe anul 2016, face urmatoarele precizari:

In anul 2016, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 400 lei.


Legea nr. 340/2015

Legea nr. 340 din 18.12.2015, publicata in MO Partea I nr. 942 din 19.12.2015, a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016.

Printre principalele modificari aduse de prezenta lege, mentionam:

1) Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.
2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.681 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.341 lei.
3) Valoarea punctului de pensie in anul 2016 este de 871,7 lei.
4) In anul 2016 indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,09.
5) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la art. 138 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este inclusa si cota de 5,1% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Ordin nr. 3622/2015

Ordinul nr.3622 din 10.12.2015, publicat in MO Partea I nr. 943 din 21.12.2015, pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, face urmatoarele precizari:

Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) 220 „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”
b) 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”
c) 222 „Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate”
d) 223 „Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”
e) 224 „Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania”
f) 260 „Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale”
g) 650 „ Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor”