Modificări privind regimul străinilor care lucrează în România – Newsletter Legislativ, 07.03.2024

straini

 

NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

 • Legea nr. 28/2024

Legea nr. 28/2024

Legea nr. 28 publicata in Monitorul Oficial nr. 176 din data de 05.03.2024 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu:  Prezenta lege aduce modificari importante legislatiei aplicabile cetatenilor straini, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania si Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei.

In privinta modificarilor aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, mentionam urmatoarele:

  • Pe durata sederii in Romania strainii sunt obligati sa declare la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari care le-a acordat dreptul de sedere, orice modificare intervenita in situatia personala, in special schimbarea numelui, a cetateniei, a domiciliului sau resedintei, incheierea, desfacerea ori anularea casatoriei, nasterea unui copil, decesul unui membru de familie aflat pe teritoriul Romaniei. Totodata, acestia trebuie sa declare orice modificare intervenita in legatura cu angajarea sa in munca, precum si prelungirea sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat. Aceste declaratii trebuie efectuate in termen de 10 zile de la producerea modificarii.
  • Furtul sau pierderea documentelor de trecere a frontierei de stat va fi declarata la organul de politie competent in termen de 48 h.
  • Entitatile gazda sunt obligate sa informeze formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari cu privire la incetarea sau suspendarea raportului juridic cu strainul, in termen de 10 zile de la data producerii evenimentului.
  • Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru detasare in termen de 180 de zile de la data obtinerii avizului de detasare de catre beneficiarul prestarii de servicii. Viza se solutioneaza de Centrul National de Vize, in termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei.
  • Cererile de reintregire a familiei se aproba daca solicitantul poseda mijloace de intretinere, pe langa cele necesare pentru propria intretinere potrivit legii, in cuantum corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru fiecare membru de familie, pentru o perioada de 3 luni.
  • Strainilor intrati in Romania in scopul incadrarii in munca li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca daca prezinta contractul individual de munca cu norma intreaga, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor, din care sa rezulte ca salariul este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. In cazul lucratorilor inalt calificati, salariul trebuie sa fie cel putin la nivelul castigului salarial mediu brut.
 • Dreptul de sedere temporara in scop de munca (in cazul lucratorilor permanenti) se prelungeste pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca, dar nu mai mult de 2 ani.
 • Strainilor, inalt calificati, li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca plus 3 luni, dar nu mai mult de 3 ani.
 • Strainilor minori, li se prelungeste dreptul de sedere in scop de reintregire a familiei daca prezinta consimtamantul in forma autentica al celuilalt parinte care exercita autoritatea parinteasca cu privire la obtinerea dreptului de sedere temporara pe teritoriul Romaniei.

In privinta modificarilor aduse Ordonantei Guvernului nr. 24/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, mentionam urmatoarele:

 • Strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei fara aviz de angajare numai cu contract individual de munca cu timp partial, cu durata muncii de maximum 6 ore pe zi.
 • Avizul de angajare se elibereaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari la cererea anagajatorului daca, printre altele, acesta desfasoara efectiv pe teritoriul Romaniei activitati compatibile cu functia pentru care solicita incadrarea in munca a strainului iar activitatea angajatorului nu a fost infiintata sau nu se deruleaza in scopul principal de a facilita intrarea strainilor pe teritoriul Romaniei.
 • Pentru aprobarea avizului de angajare, angajatorul trebuie sa aiba achitate obligatiile catre bugetul de stat. Dovada indeplinirii acestei conditii se face prin prezentarea de catre angajator a certificatului de atestare fiscala valabil, emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul social sau profesional ori, dupa caz, domiciliul angajatorul, privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat.

De retinut ca prezenta lege aduce o serie de modificari in privinta lucratorilor inalt calificati printre care retinem solicitarea procedurii selectiei pentru obtinerea avizului de angajare.

 

Citeste si: 

 

Ce trebuie să știi despre angajarea unui cetățean străin

 

Care este valoarea salariului mediu brut în 2024 – Newsletter Legislativ