NEWSLETTER LEGISLATIV – 08 FEBRUARIE 2022

legislativ

Cuprinde:

• Ordonanta nr. 2/2022
• Ordinul nr. 94/2022
• Hotararea nr. 171/2022
• Ordinul nr. 83/2022

Ordonanta nr. 2/2022

Ordonanta de urgenta nr. 2 din 20.01.2022 publicata in MO nr. 61 din 20.01.2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

De prevederile ordonantei beneficiază salariații angajatorilor pe durata întreruperii sau reducerii temporare a activității, ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum si salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, cu excepția salariaților aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.

Ordinul nr. 94/2022

Ordinul 94/2022 publicat in MO nr. 99 din 31.01.2022 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Se aprobă modelele cererilor, declarației pe propria răspundere și listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Documentatia precizata anterior se refera la indemnizatia de somaj tehnic.

Hotararea nr.171/2022

Hotărârea nr.171 din 04.02.2022 publicata in MO nr. 114 din 04.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Începând cu data de 7 februarie 2022 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ordin nr. 83/2022

Ordinul nr. 83 din 17.01.2022 publicat in MO nr. 50 din 17.01.2022 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, face urmatoarele precizari:

Comentariu: În situația prevăzută la art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, personalul din cadrul unităților sanitare beneficiază de majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, atunci când angajatorul nu a aprobat cererea de acordare a zilelor libere.

Prevederile prezentului ordin se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021—2022.