NEWSLETTER LEGISLATIV – 22 DECEMBRIE 2022

Cuprinde:

• Hotararea nr. 1448/2022
• Ordonanta de Urgenta nr. 164/2022
• Ordinul nr. 2171/2022
• Hotararea nr. 1447/2022
• Ordonanta de urgenta nr. 168/2022
• Legea nr. 369/2022

Hotararea nr. 1448/2022

Hotararea nr. 1448 publicata in MO nr. 1186 din 09.12.2022 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2023, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Pentru anul 2023 se stabileste un contingent de 100.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania.

Ordonanta de Urgenta nr. 164/2022

Ordonanta de Urgenta nr. 1448 publicata in MO nr. 1173 din 07.12.2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul act normativ modifica si completeaza OUG 111/2010 in sensul:

  • Cuantumul indemnizatiei lunare de majoreaza cu 50 % din indemnizatia cuvenita, pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.
  • Daca ambii parinti indeplinesc cerintele de acordare a concediului pentru cresterea copilului, acesta se acorda astfel incat:

a) Cel putin 2 luni de concediu pentru cresterea copilului sa se efectueze de parintele care nu a solicitat initial acordarea acestui drept;
b) In situatia in care parintele de la punctul anterior nu solicita acordarea concediului pentru cresterea copilului pentru cel putin 2 luni, desi indeplineste cerintele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acestuia.

  • Indemnizatia pentru cresterea copilului poate fi urmarita si executata silit indiferent de natura creantelor datorate de debitor, in limitele prevazute de cadrul legal in materie.
  • Pe toata perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap, beneficiarul poate solicita recalcularea cuantumului indemnizatiei pe baza unor hotarari judectaoresti definitive, adeverinte sau alte acte doveditoare privind rectificarea veniturilor care au stat la baza acordarii dreptului, eliberate de platitorii de venituri sau de organele competente. Noul cuantum se acorda de la data prevazuta in hotararea judecatoreasca definitiva sau, dupa caz, de la data prezentarii documentelor de rectificare a veniturilor.

Ordinul nr. 2171/2022

Ordinul nr. 2171 publicat in MO nr. 1180 din 09.12.2022 pentru aprobarea modelului – cadru al contractului individual de munca, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul act normativ aproba modelul – cadru al contractului individual de munca.Contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute de modelul – cadru. Prin negociere intre parti, contractul individual de munca poate cuprinde si alte clauze specifice, conform prevederilor legale.

Hotararea nr. 1447/2022

Hotararea nr. 1447 publicata in MO nr.1186 din 09.12.2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 18,145 lei/ora.

Ordonanta de urgenta nr. 168/2022

Ordonanta de urgenta nr. 168/2022 publicata in MO nr. 1186 din 09.12.2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prin derogarea de la prevederile cuprinse in Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2023, in cazul salariatilor care desfasoara activitate in baza contractului individual de munca, incadrati cu norma intreaga, la locul unde se afla functia de baza, nu se datoreaza impozit pe venit si nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/luna, reprezentand venituri din salarii si asimilate salariilor, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) Nivelul salariului de baza brut lunar stabilit potrivit contractului individual de munca, fara a include sporuri si alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in luna careia ii sunt aferente veniturile;
b) Venitul brut realizat din salarii si asimilate salariilor, in baza aceluiasi contract individual de munca, pentru aceeasi luna, nu depaseste nivelul de 4.000 lei inclusiv.

Prin derogare de la prevederile Codului Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 24,194 lei/ora.
In perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 4.000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore/luna.

Legea nr. 369/2022

Legea nr. 369/2022 publicata in MO nr. 1215 din 19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

a) Asiguratului sau pensionarului, la 6.789 lei;
b) Unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 3.395 lei.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.